Consensus facit legem – Zgoda tworzy prawo
RODZINA - WIADOMOŚCI

Wypadki na imprezach masowych

Wszystkie koncerty, mecze, przedstawienia,  gromadzące setki, czy tysiące osób nazywane są imprezami masowymi, których organizator jest w pełni zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom.

Polega ono na spełnieniu przez organizatora imprezy wymogów w zakresie bezpieczeństwa osób obecnych na imprezie w czasie jej trwania, ochrony porządku publicznego, zabezpieczenia pod względem medycznym,sanitarnym i przeciwpożarowym.  Organizator  bierze na siebie odpowiedzialność za osoby przebywające na terenie imprezy, z takim tylko wyjątkiem, że w przypadku sprzedaży biletów ma on obowiązek ubezpieczenia tej imprezy od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone uczestnikom,  polegające na uszkodzeniu ciała oraz wywołaniu rozstroju zdrowia oraz zniszczeniu lub utracie mienia. Jeśli organizator imprezy masowej ubezpiecza się na zasadzie winy, wówczas w chwili dochodzenia odszkodowawczego należy przedstawić dowody, że szkoda powstała tylko i wyłącznie z jego winy. Jeśli impreza ubezpieczona została na zasadzie ryzyka, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za szkodę, która powstała w trakcie trwania imprezy ,niezależnie od winy organizatora. W tym wypadku należy przedstawić tylko dokumentację związaną z dowiedzeniem wysokości szkody.

Osoba poszkodowana w trakcie imprezy masowej posiadająca indywidualne ubezpieczenie NNW, może również wystąpić do swojego ubezpieczyciela o wypłatę odszkodowania z tytułu wykupionej polisy.


PODZIEL SIĘ:
KOMENTARZE
DODAJ NOWY KOMENTARZ
Autor
Treść
Przepisz kod z obrazka
ZOBACZ TAKŻE
Obowiązki ubezpieczonego
25 stycznia 2012, 14:33
Każdy człowiek, ubezpieczający swój lokal liczy na to, że w razie jakiejś szkody będzie mógł zachować spokój i nie poniesie większych strat. Jednak pamiętać należy, że zgodnie z umową podpisywaną z firmą ubezpieczeniową, klient ma również obowiązki względem swojego lokalu. czytaj więcej
30 października 2012, 12:08
30 października 2012, 12:08
30 października 2012, 12:07
Łukasz Robaszkiewicz
Radca Prawny - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Specjalizuje się w - prawie rodzinnym i opiekuńczym, w szczególności: rozwody, separacje, podział majątku wspólnego, alimenty, ustalenie ojcostwa. Aktualnie - poza...
Michał Mitoń
Prawnik - Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Aplikant I roku Izby Komorniczej w Warszawie. Specjalizuje się w - procedurze cywilnej: postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające, postępowanie przed sądem...
Dariusz P. Kała
Doktorant - w Katedrze Podstaw Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Specjalizuje się w - prawie cywilnym i prawie cywilnym procesowym. Aktualnie - poza działalnością w...
Tomasz Szambelan
Prawnik - Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II   Specjalizuję się w - prawie cywilnym, prawie pracy, prawie rodzinnym, prawie gospodarczym   Aktualnie - poza działalnościa w portalu,...
zobacz wszystkich naszych prawników »
SONDA
Obecne zarobki sędziów i prokuratorów są:
wystarczające
zbyt wysokie
za niskie
Zobacz wyniki
Wróć do głosowania
undicom.pl
tworzenie stron internetowych katowice
created by