Consensus facit legem – Zgoda tworzy prawo
RODZINA - WIADOMOŚCI

Odszkodowanie od firmy, która winna ochronić.

Podpisując umowę z firmą o usługi ochrony mienia powierzamy jej bezpieczeństwo majątku prywatnego, bądź zabezpieczenie mienia firmy. Każda taka umowa ma ściśle wyszczególnione obowiązki względem usługobiorcy. Powinna przewidywać także kary za ich niedopełnienie, w przypadku włamania i kradzieży.

Umowa pomiędzy firmą świadczącą usługi ochrony mienia, a zleceniodawcą, powinna być tak skonstruowana, by przewidywała wszelkie szkody, które mogłyby powstać w obiekcie chronionym podczas świadczenia usługi, będącej przedmiotem umowy, z przyczyn leżących po stronie firmy ochraniającej obiekt. W takim tylko przypadku dochodzenie odszkodowania jest proste i może być być wypłacone na zasadzie ugody. W przeciwnym wypadku dochodzenie takiego odszkodowania od firmy świadczącej usługi ochrony mienia musi trafić na drogę sądową i będzie rozpatrywane indywidualnie do każdej sprawy. Za szkody powstałe z przyczyn niezależnych od świadczeniodawcy nie ponosi on żadnej odpowiedzialności, zwykle taka klauzula zawarta jest w umowie i tym samym nie można kierować pod jego adresem roszczeń odszkodowawczych. Warto także zastrzec sobie w umowie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, niezależnie od wcześniej zastrzeżonych i pobranych kar umownych.

W takim przypadku ułatwimy sobie drogę dochodzenia odszkodowań w procesie sądowym.


PODZIEL SIĘ:
KOMENTARZE
DODAJ NOWY KOMENTARZ
Autor
Treść
Przepisz kod z obrazka
ZOBACZ TAKŻE
Obowiązki ubezpieczonego
25 stycznia 2012, 14:33
Każdy człowiek, ubezpieczający swój lokal liczy na to, że w razie jakiejś szkody będzie mógł zachować spokój i nie poniesie większych strat. Jednak pamiętać należy, że zgodnie z umową podpisywaną z firmą ubezpieczeniową, klient ma również obowiązki względem swojego lokalu. czytaj więcej
30 października 2012, 12:08
30 października 2012, 12:08
30 października 2012, 12:07
Dariusz P. Kała
Doktorant - w Katedrze Podstaw Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Specjalizuje się w - prawie cywilnym i prawie cywilnym procesowym. Aktualnie - poza działalnością w...
Paweł Hudzik
Prawnik - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Specjalizuje się w - prawie administracyjnym, prawie pracy a także w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Aktualnie - poza działalnością w Doradzamyprawnie.pl, prowadzi...
Łukasz Robaszkiewicz
Radca Prawny - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Specjalizuje się w - prawie rodzinnym i opiekuńczym, w szczególności: rozwody, separacje, podział majątku wspólnego, alimenty, ustalenie ojcostwa. Aktualnie - poza...
Grzegorz Olszowski
Prawnik - Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Specjalizuje się w - postępowaniach egzekucyjnych, prawie handlowym, upadłości konsumenckiej. Aktualnie - poza działalnością w Doradzamyprawnie.pl, pełni...
zobacz wszystkich naszych prawników »
SONDA
Obecne zarobki sędziów i prokuratorów są:
wystarczające
zbyt wysokie
za niskie
Zobacz wyniki
Wróć do głosowania
undicom.pl
tworzenie stron internetowych katowice
created by