Consensus facit legem – Zgoda tworzy prawo
RODZINA - WIADOMOŚCI
Tagi: świadczenia rodzinne, fundusz socjalny,

Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zakład zatrudniający co najmniej 20 osób w pełnym wymiarze godzinowym, posiada Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Fundusz taki Stworzony jest by wspomagać pracowników zakładu, ale także różnego rodzaju inicjatywy na rzecz działalności socjalnej.

Do takich działań możemy zaliczyć organizację różnych form wypoczynku krajowego i zagranicznego; działalności kulturalno-oświatowej; sportowo-rekreacyjnej; udzielania pomocy rzeczowej; pomocy finansowej zwrotnej i bezzwrotnej. Funduszem zarządza pracodawca, do niego także należy dbałość o zasilanie środkami finansowymi funduszu. Wpłaty obowiązkowe są uzależnione od przeciętnej liczby zatrudnionych. Fundusz może być także zasilany przez wpłaty nieobowiązkowe. Do takich zalicza się wpływy z oprocentowania pożyczek udzielanych na cele mieszkaniowe, odsetki od pieniędzy funduszu oraz darowizny oraz zapisy od osób fizycznych i prawnych. Jeśli pieniądze funduszu zostaną niewykorzystane w danym roku kalendarzowym, przechodzą do wykorzystania na rok następny. Z takiego rodzaju pomocy może skorzystać pracownik zakładu, bez względu na wymiar godzinowy pracy i rodzaj podpisanej z zakładem umowy.

Ponadto rodzina pracowników, współmałżonkowie, dzieci własne, dzieci przysposobione a także dzieci, które wychowywane są w ramach rodziny zastępczej, pasierby i pasierbice, wnuki do lat 18, a także rodzeństwo pracownika do lat 18, które pozostaje na utrzymaniu osoby uprawnionej, w przypadku nauki okres korzystania z funduszu wydłuża się do jej ukończenia bez względu na wiek. Do korzystania uprawnieni są także rodzice prowadzący wspólnie z pracownikiem gospodarstwo domowe, a także członkowie rodziny po zmarłym pracowniku - jeżeli byli na jego utrzymaniu. Ponad to o pomoc socjalną do zakładu mogą zgłaszać się emeryci i renciści, którzy w tym zakładzie pracowali. Każdy zakład posiadający ZFŚS musi ustalić regulamin wewnętrznej instytucji. Regulamin ustala m.in. w jakiej kolejności rozpatrywane są składane wnioski. Na ogół kolejność udzielanej pomocy uzależniona jest od sytuacji i okoliczności składania wniosku. Pierwszeństwo przysługuje pracownikom dotkniętym zdarzeniami losowymi, następnie tym dotkniętym przewlekłą chorobą i dalej śmiercią najbliższych członków rodziny; znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej; samotnie wychowującym dzieci; wychowującym dzieci wymagające specjalnej opieki i leczenia.

Jeśli nie jesteś pewien czy możesz ubiegać się o taka pomoc zgłoś się po radę przez www.doradzamyprawnie.pl
PODZIEL SIĘ:
KOMENTARZE
DODAJ NOWY KOMENTARZ
Autor
Treść
Przepisz kod z obrazka
ZOBACZ TAKŻE
Świadczenia rehabilitacyjne i pielęgnacyjne nie tylko na dziecko
Być może to kwestia postępu medycyny, a być może to choroby cywilizacyjne powodują, iż coraz więcej osób i częściej wymaga rehabilitacji wszelkiego typu. Począwszy od noworodków z wrodzoną asymetrią ciała, po osoby starsze z trudnościami w poruszaniu się.  czytaj więcej
Grzegorz Olszowski
Prawnik - Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Specjalizuje się w - postępowaniach egzekucyjnych, prawie handlowym, upadłości konsumenckiej. Aktualnie - poza działalnością w Doradzamyprawnie.pl, pełni...
Łukasz Robaszkiewicz
Radca Prawny - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Specjalizuje się w - prawie rodzinnym i opiekuńczym, w szczególności: rozwody, separacje, podział majątku wspólnego, alimenty, ustalenie ojcostwa. Aktualnie - poza...
Dariusz P. Kała
Doktorant - w Katedrze Podstaw Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Specjalizuje się w - prawie cywilnym i prawie cywilnym procesowym. Aktualnie - poza działalnością w...
Michał Mitoń
Prawnik - Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Aplikant I roku Izby Komorniczej w Warszawie. Specjalizuje się w - procedurze cywilnej: postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające, postępowanie przed sądem...
zobacz wszystkich naszych prawników »
SONDA
Obecne zarobki sędziów i prokuratorów są:
wystarczające
zbyt wysokie
za niskie
Zobacz wyniki
Wróć do głosowania
undicom.pl
tworzenie stron internetowych katowice
created by