Consensus facit legem – Zgoda tworzy prawo
RODZINA - WIADOMOŚCI
Tagi: renta, renta socjalna, świadczenia rodzinne,

Najniższa renta i renta socjalna

Najniższa renta i renta socjalna

W wyniku różnego splotu zdarzeń możemy stanąć przed potrzeba orzeczenia o niezdolności do pracy i ustaleniu prawa do renty. Niestety nie wszystkim świadczenie w postaci renty z tytułu niezdolności do pracy będzie się należeć, gdyż najniższy wymiar okresu składkowego jaki przewidują przepisy to 1 rok w przypadkach kiedy niezdolność do pracy powstała przed 20 rokiem życia wnioskodawcy.

Prawem, które reguluje warunki i uprawnienia do renty socjalnej jest ustawa o rencie socjalnej z 2003 roku wraz z późniejszymi zmianami, która obarcza obowiązkiem przyznania i wypłacania renty Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Uprawnionymi do renty socjalnej są osoby pełnoletnie i całkowicie niezdolne do pracy z uwagi na niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole wyższej, również podczas studiów doktoranckich, czy aspirantury naukowej. Renta socjalna może zostać przyznana na stałe lub na okres czasowy, zgodnie z orzeczeniem o niepełnosprawności i całkowitej niezdolności do pracy. Ustawa przewiduje szereg przepisów szczególnych doprecyzowujących kiedy dana osoba nie może uzyskać renty socjalnej, zwłaszcza gdy posiada już ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury lub pobiera świadczenia rentowe zagraniczne itp.

Przepisy stanowią także wyjątki jak uznanie za pełnoletnią kobietę wstępującą w związek małżeński mając lat 16. Jeśli chodzi o wysokość renty socjalnej, jest to kwota stała stanowiąca 84% najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy. Wysokość łączna świadczenia może być wyższa, kiedy orzeka się o przyznaniu renty rodzinnej obok renty rodzinnej, jednakże kwota łączna nie może przekroczyć 200% najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy. Oczywiście osoby pobierające rentę socjalną z uwagi na jej kwotę i niemożność podjęcia pracy zarobkowej mogą ubiegać się o inne świadczenia pomocy społecznej, zarówno wynikające z niepełnosprawności jak zasiłek i świadczenie pielęgnacyjne, jak i wszelkie zapomogi i zasiłki celowe. Z pewnością kryterium dochodowe w przypadku osób pobierających rentę socjalną, podobnie jak i najniższą rentę z tytułu niezdolności do pracy nie przekraczają.

Kiedy posiadamy wątpliwość co do uprawnienia lub zasadności odmowy przyznania świadczenia portal www.doradzamyprawnie.pl wraz zespołem wykwalifikowanych prawników służy pomocą prawną.


PODZIEL SIĘ:
KOMENTARZE
DODAJ NOWY KOMENTARZ
Autor
Treść
Przepisz kod z obrazka
ZOBACZ TAKŻE
Świadczenia rehabilitacyjne i pielęgnacyjne nie tylko na dziecko
Być może to kwestia postępu medycyny, a być może to choroby cywilizacyjne powodują, iż coraz więcej osób i częściej wymaga rehabilitacji wszelkiego typu. Począwszy od noworodków z wrodzoną asymetrią ciała, po osoby starsze z trudnościami w poruszaniu się.  czytaj więcej
Łukasz Robaszkiewicz
Radca Prawny - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Specjalizuje się w - prawie rodzinnym i opiekuńczym, w szczególności: rozwody, separacje, podział majątku wspólnego, alimenty, ustalenie ojcostwa. Aktualnie - poza...
Dariusz P. Kała
Doktorant - w Katedrze Podstaw Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Specjalizuje się w - prawie cywilnym i prawie cywilnym procesowym. Aktualnie - poza działalnością w...
Paweł Hudzik
Prawnik - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Specjalizuje się w - prawie administracyjnym, prawie pracy a także w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Aktualnie - poza działalnością w Doradzamyprawnie.pl, prowadzi...
Tomasz Szambelan
Prawnik - Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II   Specjalizuję się w - prawie cywilnym, prawie pracy, prawie rodzinnym, prawie gospodarczym   Aktualnie - poza działalnościa w portalu,...
zobacz wszystkich naszych prawników »
SONDA
Obecne zarobki sędziów i prokuratorów są:
wystarczające
zbyt wysokie
za niskie
Zobacz wyniki
Wróć do głosowania
undicom.pl
tworzenie stron internetowych katowice
created by