Consensus facit legem – Zgoda tworzy prawo

FIRMA - WIADOMOŚCI

17 października 2012, 13:23
Polska, jako kraj rozwijający się w dość szybkim tempie dąży do polepszenia bytu wszystkich swoich obywateli. W trosce o rozwój gospodarczy umożliwia ona przyszłym przedsiębiorcom, jak najszybszy i najsprawniejszy sposób zakładania nowych działalności gospodarczych.  czytaj więcej
17 października 2012, 13:21
Prawo handlowe, a zwłaszcza Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej może nastarczać w swoim zrozumieniu wielu trudności. czytaj więcej
17 października 2012, 13:21
Zdawać by się mogło, że jeszcze nie tak dawno założenie działalności gospodarczej trwało kilka tygodni, a dziś czas ten został skrócony do minimum. czytaj więcej
17 października 2012, 13:20
Prawo, jakie obowiązuje w polskim ustawodawstwie i dotyczy prowadzenia działalności gospodarczej dopuszcza różne formy rozliczenia się z podatku dochodowego.  czytaj więcej
17 października 2012, 13:20
Przedsiębiorcą nazywamy każdą osobę posiadającą zdolność do czynności prawnych i jest podmiotem prawa, która prowadzi działalność gospodarczą. czytaj więcej
17 października 2012, 13:17
Nadanie numeru REGON jest nieodzownym elementem rozpoczynania każdej działalności gospodarczej. Jest to numer Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej i posiada go każda firma lub osoba prowadząca indywidualną działalność gospodarczą. czytaj więcej
17 października 2012, 13:16
Działalność gospodarcza przedsiębiorca rozpoczyna z chwilą wpisania jej do rejestru przedsiębiorców. czytaj więcej
17 października 2012, 13:16
Samodzielni przedsiębiorcy rozpoczynający indywidualną działalność gospodarczą są zdani wyłączni na siebie we wszystkich sprawach dotyczących prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczej.  czytaj więcej
17 października 2012, 13:16
Prowadzenie działalności gospodarczej powinno opierać się kilku zasadach, które istnieją po to, aby działalność gospodarcza przynosiła oczekiwane zyski. Taką zasadą jest miedzy innymi prowadzenie działalności oparte na zasadach uczciwego postępowania wobec konkurencji, z zachowaniem dobra interesów konsumentów. czytaj więcej
17 października 2012, 13:15
Prowadząc działalność gospodarczą nie sposób jest nie używać podstawowych pojęć, które odnoszą się do określenia właścicieli działalności gospodarczej oraz organizacji i funkcjonowania danej firmy. czytaj więcej
17 października 2012, 13:15
W polskim ustawodawstwie dopuszcza się rozpoczynanie, prowadzenie i zamykanie działalności gospodarczej opartej na akcie prawnym. Aktem tym jest Ustawa z dn. 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej. czytaj więcej
17 października 2012, 13:14
W celu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej należy na samym początku zastanowić się nad rodzajem tejże działalności. Może ona, bowiem mieć charakter handlowy, usługowy, wytwórczy, budowlany.  czytaj więcej
Michał Mitoń
Prawnik - Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Aplikant I roku Izby Komorniczej w Warszawie. Specjalizuje się w - procedurze cywilnej: postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające, postępowanie przed sądem...
Dariusz P. Kała
Doktorant - w Katedrze Podstaw Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Specjalizuje się w - prawie cywilnym i prawie cywilnym procesowym. Aktualnie - poza działalnością w...
Łukasz Robaszkiewicz
Radca Prawny - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Specjalizuje się w - prawie rodzinnym i opiekuńczym, w szczególności: rozwody, separacje, podział majątku wspólnego, alimenty, ustalenie ojcostwa. Aktualnie - poza...
Paweł Hudzik
Prawnik - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Specjalizuje się w - prawie administracyjnym, prawie pracy a także w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Aktualnie - poza działalnością w Doradzamyprawnie.pl, prowadzi...
zobacz wszystkich naszych prawników »
SONDA
Obecne zarobki sędziów i prokuratorów są:
wystarczające
zbyt wysokie
za niskie
Zobacz wyniki
Wróć do głosowania
undicom.pl
tworzenie stron internetowych katowice
created by