Consensus facit legem – Zgoda tworzy prawo
RODZINA - WIADOMOŚCI
Tagi: testament, spadek,

Testamenty szczególne kiedy i jak się je formułuje?

Testamenty szczególne kiedy i jak się je formułuje?

Testament zwykły jest tym, który zostaje sporządzony odręcznie na papierze lub w kancelarii notarialnej. Istnieje jednak testament w formie szczególnej, który zostaje sporządzony w nagłych i niespodziewanych sytuacjach. Zgodnie z prawem można wyrazić swoją wolę ustnie w obecności trzech świadków w momencie, gdy zaistnieje obawa zbliżającej się śmierci spadkodawcy, lub warunki i okoliczności uniemożliwiają spisanie testamentu w zwykłej formie.

Treść testamentu ustnego zostaje stwierdzona, w chwili, gdy jeden ze świadków spisze oświadczenie spadkodawcy. Nie może nastąpić to jednak dłużej niż rok od jego złożenia. W dokumencie takim należy podać miejsce i datę oświadczenia oraz miejsce i datę sporządzenia pisma, które powinno zostać podpisane przez spadkodawcę i dwóch świadków albo przez wszystkich świadków. Jeśli nie zostanie sporządzony dokument to świadkowie muszą złożyć zgodne zeznania przed sądem. Jeśli jeden ze świadków nie może złożyć zeznania, sędzia może dopuścić tylko zeznania dwóch świadków. Szczególną formą testamentu jest także wypowiedziana wola przed dowódcą lub jego zastępcą na pokładzie statku lub samolotu. Dowódca w obecności dwóch świadków spisuje oświadczenie spadkodawcy.

Czas wojny i mobilizacji był zawsze okresem zupełnie nieprzewidywalnym, dlatego polskie prawo uznaje także zapis testamentu wojskowego. Bez względu na okoliczności jakie zmuszą testatora do oświadczenia woli w formie szczególnej zawsze muszą być świadkowie. Ważne jest, by w tak trudnych sytuacjach w jakich znajduje się spadkodawca w obliczu śmierci wybrać na świadków osoby, które mogą nimi zostać, by testament taki był ważny. Na świadka nie możemy wziąć osoby dla której przewidujemy jakakolwiek korzyść, ani też jej małżonka, krewnych i powinowatych. Jeżeli świadkiem zostanie jedna z tych osób, nieważny jest zapis testamentu dotyczący tylko jej korzyści. Świadkami nie mogą także zostać osoby bez pełnej zdolności do czynności prawnych, osoby niewidome, głuche oraz nieme. Nie może zostać też świadkiem osoba, która nie potrafi pisać i czytać, oraz nie włada językiem, w którym spadkodawca sporządza testament.

Wykluczeni z grona świadków także powinni pozostać skazani prawomocnym wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania. Prawnicy portalu doradzamyprawnie.pl chętnie udzielą Państwu bardziej wyczerpujących informacji w kwestiach sporządzania testamentu zwykłego oraz w okolicznościach szczególnych.


PODZIEL SIĘ:
KOMENTARZE
DODAJ NOWY KOMENTARZ
Autor
Treść
Przepisz kod z obrazka
ZOBACZ TAKŻE
Zwolnienie z opłat notarialnych przy darowiźnie mieszkania
Dokonując darowizny nieruchomości nie da się uniknąć wizyty u notariusza. Jest to jedyna darowizna, bez względu czy mowa o mieszkaniu czy domu, przy której nie można z takiej wizyty zrezygnować. Akt notarialny pozwala na dokonanie zamiany właściciela mieszkania.  czytaj więcej
Tomasz Szambelan
Prawnik - Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II   Specjalizuję się w - prawie cywilnym, prawie pracy, prawie rodzinnym, prawie gospodarczym   Aktualnie - poza działalnościa w portalu,...
Michał Mitoń
Prawnik - Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Aplikant I roku Izby Komorniczej w Warszawie. Specjalizuje się w - procedurze cywilnej: postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające, postępowanie przed sądem...
Grzegorz Olszowski
Prawnik - Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Specjalizuje się w - postępowaniach egzekucyjnych, prawie handlowym, upadłości konsumenckiej. Aktualnie - poza działalnością w Doradzamyprawnie.pl, pełni...
Łukasz Robaszkiewicz
Radca Prawny - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Specjalizuje się w - prawie rodzinnym i opiekuńczym, w szczególności: rozwody, separacje, podział majątku wspólnego, alimenty, ustalenie ojcostwa. Aktualnie - poza...
zobacz wszystkich naszych prawników »
SONDA
Obecne zarobki sędziów i prokuratorów są:
wystarczające
zbyt wysokie
za niskie
Zobacz wyniki
Wróć do głosowania
undicom.pl
tworzenie stron internetowych katowice
created by