Consensus facit legem – Zgoda tworzy prawo
RODZINA - WIADOMOŚCI
Tagi: darowizna, odwołanie darowizny,

Odwołanie darowizny

Przekazanie darowizny na rzecz obdarowanego musi odbyć się bezpłatnie. Istnieje jednak zapis w kodeksie cywilnym, który dopuszcza za otrzymaną darowiznę nałożyć na obdarowanego obowiązki konkretnych działań. Takie działania nazywane są poleceniami i muszą być one znane obdarowanemu podczas zawierania umowy.

Poleceniem może być opieka nad chorą osobą, lub wspieranie wskazanej instytucji charytatywnej, z założeniem, że nie będzie to wpływało niekorzystnie na majątek obdarowanego. W przypadku nie wykonania polecenia, bądź innych rażących niewdzięczności obdarowanego względem darczyńcy, można dokonać odwołania darowizny. Darczyńca ma prawo odwołać darowiznę, pod warunkiem, że nie została ona jeszcze wykonana (tzn. umowa notarialna darowizny została podpisana, ale rzecz faktycznie nie została jeszcze przekazana). Darczyńca może skorzystać z takiego prawa tylko wtedy, jeśli jego majątek w okresie pomiędzy zawarciem umowy darowizny a jej wykonaniem uległ tak drastycznej i niekorzystnej zmianie, że wykonanie darowizny wiązałoby się dla niego z utratą możliwości utrzymania siebie, własnej rodziny i osób, na które powinien płacić alimenty.

Przykładem rażącej niewdzięczności jest pobicie, zniewaga, kradzież, nieudzielanie pomocy osobie chorej, niepłacenie alimentów. W takim przypadku darowiznę może odwołać nie tylko darczyńca, ale także jego spadkobiercy w przypadku jego śmierci. Pomimo niegodnego zachowania obdarowanego darowizny nie można odwołać, jeśli darczyńca przebaczył obdarowanemu. Przebaczenie to może mieć dowolną formę, zarówno ustną, jak i pisemną -motywy przebaczenia nie mają znaczenia. Możliwość odwołania wygasa również wtedy, gdy upłynął rok od dnia, w którym darczyńca dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego i nie odwołał jej. Tak długi upływ czasu oznacza bowiem, iż darczyńca pogodził się z zachowaniem obdarowanego i w ten sposób również mu przebaczył. Odwołanie musi zostać złożone na piśmie opatrzonym niezbędnymi danymi darczyńcy i obdarowanego.

Może zaistnieć sytuacja, że darczyńca znajdzie się w niedostatku po przekazaniu darowizny. Wtedy ma prawo zażądać od obdarowanego, aby dostarczył mu brakujących do utrzymania środków. Mogą to być nie tylko pieniądze, ale i na przykład zapewnienie nieodpłatnego zamieszkiwania czy pokrycie kosztów leczenia. Jeśli darczyńca lub jego spadkobiercy nie mogą wyegzekwować od obdarowanego zwrotu darowizny, w ów czas można domagać się tego na drodze sądowej.

W razie pytań na ten temat zapraszamy do skorzystania ze strony www.doradzamyprawnie.pl


PODZIEL SIĘ:
KOMENTARZE
DODAJ NOWY KOMENTARZ
Autor
Treść
Przepisz kod z obrazka
ZOBACZ TAKŻE
Zwolnienie z opłat notarialnych przy darowiźnie mieszkania
Dokonując darowizny nieruchomości nie da się uniknąć wizyty u notariusza. Jest to jedyna darowizna, bez względu czy mowa o mieszkaniu czy domu, przy której nie można z takiej wizyty zrezygnować. Akt notarialny pozwala na dokonanie zamiany właściciela mieszkania.  czytaj więcej
Michał Mitoń
Prawnik - Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Aplikant I roku Izby Komorniczej w Warszawie. Specjalizuje się w - procedurze cywilnej: postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające, postępowanie przed sądem...
Grzegorz Olszowski
Prawnik - Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Specjalizuje się w - postępowaniach egzekucyjnych, prawie handlowym, upadłości konsumenckiej. Aktualnie - poza działalnością w Doradzamyprawnie.pl, pełni...
Dariusz P. Kała
Doktorant - w Katedrze Podstaw Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Specjalizuje się w - prawie cywilnym i prawie cywilnym procesowym. Aktualnie - poza działalnością w...
Łukasz Robaszkiewicz
Radca Prawny - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Specjalizuje się w - prawie rodzinnym i opiekuńczym, w szczególności: rozwody, separacje, podział majątku wspólnego, alimenty, ustalenie ojcostwa. Aktualnie - poza...
zobacz wszystkich naszych prawników »
SONDA
Obecne zarobki sędziów i prokuratorów są:
wystarczające
zbyt wysokie
za niskie
Zobacz wyniki
Wróć do głosowania
undicom.pl
tworzenie stron internetowych katowice
created by