Consensus facit legem – Zgoda tworzy prawo

RODZINA - WIADOMOŚCI

Dzielenie spadku
16 lutego 2012, 10:03
Działem spadku zajmuje się odrębna sprawa, chociaż może być ona rozstrzygana w trakcie jednego postępowania. Wówczas sąd dzieli spadek oraz stwierdza nabycie spadku. Spadkobiercy mogą działy przeprowadzać samodzielnie w drodze umowy. W przypadku działu nieruchomości musi to być umowa w formie aktu notarialnego. W chwili sporu pomiędzy spadkobiercami rozstrzygać działy może tylko i wyłącznie sąd.  czytaj więcej
Do kogo zwracać się o wypłatę zachowku i co możemy dostać?
16 lutego 2012, 10:02
Zachowek jest wypłacany w formie pieniężnej. Jednako spadkobierca może zaproponować uprawnionemu do zachowku przekazanie wartości zachowku w naturze, czyli w postaci części spadku. W przypadku kiedy uprawniony dopomina się o rekompensatę zachowku może otrzymać tylko formę pieniężną.  czytaj więcej
Kiedy nie wystarczy notariusz?
16 lutego 2012, 09:59
W kancelarii notarialnej możemy załatwić wszystkie sprawy związane ze spadkiem i jego podziałem. Jest to spore ułatwienie dla wszystkich spadkobierców, gdyż bez długich terminów, w jednym miejscu załatwimy wszystkie formalności związane z przejęciem spadku.  czytaj więcej
Do sądu, gdy brak porozumienia!
16 lutego 2012, 09:57
Przepisy prawne regulują wszystkie kwestie rozliczeń pomiędzy spadkobiercami, których spadkodawca pominął lub zapisał w testamencie. Roszczenia w stosunku do obdarowanego o uzupełnienie zachowku można zgłaszać do sądu w okresie do trzech lat, licząc od chwili otwarcia testamentu, czyli od śmierci spadkodawcy.  czytaj więcej
Jakie są skutki nie złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku?
16 lutego 2012, 09:57
Ogłoszenie testamentu dokonywane jest przez sąd spadku po otrzymaniu dowodu śmierci spadkodawcy. Polega ono na otwarciu i odczytaniu testamentu w obecności zainteresowanych spadkiem.  czytaj więcej
Czy można sprzedać spadek małoletniego?
16 lutego 2012, 09:55
Wielu rodziców w trudnej sytuacji materialnej lub przypadku wyższej konieczności postanawia sprzedać spadek. Jeśli zapis w testamencie wskazuje spadkobiercą osobę niepełnoletnią, wtedy zgodnie z prawem w jego imieniu wszystkie czynności prawne spadają na rodzica, posiadającego nieograniczoną władzę rodzicielską.  czytaj więcej
Spadkobierca poszukiwany
16 lutego 2012, 09:52
Przeprowadzenie procesu spadkowego jest obecnie formalnością, której można dokonać nawet w kancelarii notarialnej bez udziału sądu. Nie zawsze jednak jest to możliwe, z rożnych względów. W szczególności trudne jest przeprowadzenie procesu spadkowego w chwili, gdy majątek nie ma spadkobierców lub miejsce pobytu wskazanych spadkobierców jest nieznane. Zdarza się to bardzo często w przypadku spadkodawców bezpotomnych lub w wyniku migracji całych pokoleń.  czytaj więcej
Testamenty szczególne kiedy i jak się je formułuje?
16 lutego 2012, 09:51
Testament zwykły jest tym, który zostaje sporządzony odręcznie na papierze lub w kancelarii notarialnej. Istnieje jednak testament w formie szczególnej, który zostaje sporządzony w nagłych i niespodziewanych sytuacjach. Zgodnie z prawem można wyrazić swoją wolę ustnie w obecności trzech świadków w momencie, gdy zaistnieje obawa zbliżającej się śmierci spadkodawcy, lub warunki i okoliczności uniemożliwiają spisanie testamentu w zwykłej formie.  czytaj więcej
Jak napisać testament?
16 lutego 2012, 09:51
Testament jest aktem prawnym gwarantującym, że cały majątek, dorobek całego życia trafi w ręce osoby, która jest godna naszego zaufania i której chcemy go powierzyć. Sporządzić testament może osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.  czytaj więcej
Jak załatwiać sprawy spadkowe?
16 lutego 2012, 09:50
Uzyskanie w sądzie lub w kancelarii notarialnej przez spadkobiercę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku stanowi zakończenie procedur spadkowych. Cały proces nabywania spadku rozpoczyna się z chwilą śmierci spadkodawcy.  czytaj więcej
Jak oblicza się wysokość zachowku?
16 lutego 2012, 09:49
Aby obliczyć wysokość zachowku należy wziąć pod uwagę wartość schedy, którą otrzymaliby spadkobiercy, gdyby zostali wskazani w testamencie w przypadku dziedziczenia ustawowego. Schedą określa się spadek materialny i nie materialny pozostawiony po zmarłym.  czytaj więcej
Spadek z dobrodziejstwem inwentarza - czym to grozi?
16 lutego 2012, 09:47
Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza to inaczej przyjęcie spadku z ograniczeniem za długi spadkowe. Pod pojęciem inwentarza rozumiemy zbiór przedmiotów oraz praw wchodzących do spadku, określonych przez spadkodawcę, posiadających określoną wartość.  czytaj więcej
Dariusz P. Kała
Doktorant - w Katedrze Podstaw Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Specjalizuje się w - prawie cywilnym i prawie cywilnym procesowym. Aktualnie - poza działalnością w...
Tomasz Szambelan
Prawnik - Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II   Specjalizuję się w - prawie cywilnym, prawie pracy, prawie rodzinnym, prawie gospodarczym   Aktualnie - poza działalnościa w portalu,...
Paweł Hudzik
Prawnik - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Specjalizuje się w - prawie administracyjnym, prawie pracy a także w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Aktualnie - poza działalnością w Doradzamyprawnie.pl, prowadzi...
Łukasz Robaszkiewicz
Radca Prawny - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Specjalizuje się w - prawie rodzinnym i opiekuńczym, w szczególności: rozwody, separacje, podział majątku wspólnego, alimenty, ustalenie ojcostwa. Aktualnie - poza...
zobacz wszystkich naszych prawników »
SONDA
Obecne zarobki sędziów i prokuratorów są:
wystarczające
zbyt wysokie
za niskie
Zobacz wyniki
Wróć do głosowania
undicom.pl
tworzenie stron internetowych katowice
created by