Consensus facit legem – Zgoda tworzy prawo
RODZINA - WIADOMOŚCI

Rozwód w świetle prawa

Zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9 poz. 59, z póź. zmian.) rozwód to nic innego jak zakończenie małżeństwa przez wyrok wydany przez sąd w formie określonej prawem. 
 
Tak więc, orzeczenie takiego stanu rzeczy może mieć miejsce tylko w przypadku wyroku sądowego. Zapada on w momencie stwierdzenia stałego i całkowitego rozkładu pożycia małżeńskiego. Oznacza to, że między partnerami zanikły wszelkie więzi- emocjonalne, fizyczne oraz gospodarcze. Ponadto istotny jest fakt, czy istnieje jeszcze możliwość naprawienia tej sytuacji. Jeśli nie ma w tej sferze pozytywnych perspektyw, rozkład uznany jest za trwały. Ostatni warunek nie zawsze musi być spełniony. Zdarza się bowiem, że nawet po rozwodzie małżonkowie muszą poniekąd prowadzić wspólne gospodarstwo domowe (np. są posiadaczami wspólnego mieszkania). 
 
Warto wiedzieć, że sąd może odmówić rozwiązania małżeństwa. Dzieje się tak w momencie, kiedy ma na względzie dobro małoletniego dziecka. Ponadto ma prawo do wydania negatywnej decyzji kiedy o rozwód wnosi osoba winna ustania pożycia (chyba że drugi małżonek się na to zgodzi) bądź też w chwili, kiedy taki pozew jest niezgodny z zasadami współżycia społecznego. 
 
W trakcie procesu można także starać się o wydanie wyroku z orzeczeniem o winie jednego z małżonków. Można także, na prośbę obojga zainteresowanych, zaniechać takiego postępowania. Wówczas małżonkowie uznani są za niewinnych rozpadu związku i wszelkie decyzje są podejmowane na takiej właśnie podstawie i z takim założeniem. Strony, w czasie trwania całego procesu, mają możliwość modyfikowania swoich wniosków w tym względzie. Rozwód można uzyskać bez orzekania o winie, z orzeczeniem o winie obu małżonków a także z orzeczeniem o winie jednego z nich. 
 
Warto wiedzieć, że rozwód z orzeczeniem o winie zwykle trwa znacznie dłużej niż bez takiego orzekania. Za winę uznaje się zwykle wszelkie nałogi, przemoc fizyczną oraz psychiczną, zdradę lub porzucenie oraz niezaspokajanie potrzeb rodziny. Wina współmałżonka zawsze musi być udowodniona za pomocą przeróżnych dokumentów, zeznań świadków, plików audio oraz wideo, wiadomości elektronicznych oraz wielu innych rzeczy. Zgromadzenie materiału dowodowego zawsze należy do osoby wnoszącej wniosek. Tylko w szczególnych sytuacjach, w proces ten, ingeruje sąd.

PODZIEL SIĘ:
KOMENTARZE
DODAJ NOWY KOMENTARZ
Autor
Treść
Przepisz kod z obrazka
ZOBACZ TAKŻE
Czym jest separacja i czym różni się od rozwodu?
Sytuacja, kiedy małżonkowie zostają przez sąd rozdzieleni od wspólnoty stołu i łoża nazywana jest separacją. W odróżnieniu od rozwodu małżonkowie po orzeczeniu separacji nie mogą wstępować w nowe związki małżeńskie. Separacja jest konsekwencją zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego i orzeka ją sąd, zaś rozwód jest konsekwencją trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego.  czytaj więcej
11 października 2012, 09:23
11 października 2012, 09:21
Łukasz Robaszkiewicz
Radca Prawny - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Specjalizuje się w - prawie rodzinnym i opiekuńczym, w szczególności: rozwody, separacje, podział majątku wspólnego, alimenty, ustalenie ojcostwa. Aktualnie - poza...
Tomasz Szambelan
Prawnik - Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II   Specjalizuję się w - prawie cywilnym, prawie pracy, prawie rodzinnym, prawie gospodarczym   Aktualnie - poza działalnościa w portalu,...
Paweł Hudzik
Prawnik - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Specjalizuje się w - prawie administracyjnym, prawie pracy a także w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Aktualnie - poza działalnością w Doradzamyprawnie.pl, prowadzi...
Michał Mitoń
Prawnik - Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Aplikant I roku Izby Komorniczej w Warszawie. Specjalizuje się w - procedurze cywilnej: postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające, postępowanie przed sądem...
zobacz wszystkich naszych prawników »
SONDA
Obecne zarobki sędziów i prokuratorów są:
wystarczające
zbyt wysokie
za niskie
Zobacz wyniki
Wróć do głosowania
undicom.pl
tworzenie stron internetowych katowice
created by