Consensus facit legem – Zgoda tworzy prawo

RODZINA - WIADOMOŚCI

11 października 2012, 09:24
Zakończenie związku jest zawsze sprawą bardzo przykrą. Najczęściej, zainteresowane strony, chcą wszelkie sprawy uregulować prawnie. Dlatego też, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku w sądzie. Na jego podstawie, uprawniana osoba wydaje wyrok w sprawie rozdzielenia małżonków. Do roku 1999 taką możliwość dawał tylko rozwód. Obecnie, coraz bardziej popularna jest także separacja. Oba rozwiązania mają swoje korzystne i niekorzystne strony.  czytaj więcej
11 października 2012, 09:23
Rozwód jest dosyć przykrym procesem. Oznacza zawsze zakończenie pewnego etapu życia. W świetle prawa oznacza on stale zerwanie stosunków między partnerami na mocy wyroku sądowego (ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy -Dz. U. Nr 9 poz. 59, z póź. zmian.). Warto jednak wiedzieć, że rozstanie nie zawsze oznacza całkowitą niezależność czy też zupełny brak zobowiązań wobec drugiej osoby. czytaj więcej
11 października 2012, 09:22
Zgodnie z ustawą z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9 poz. 59, z póź. zmian.) rozwód to nic innego jak zakończenie małżeństwa przez wyrok wydany przez sąd w formie określonej prawem. 
czytaj więcej
11 października 2012, 09:21
Rozpad małżeństwa jest dość przykrą i kłopotliwą sytuacją.  Niesie ze sobą rozmaite konsekwencje. Mimo iż w znacznym stopniu różni się ona od rozwodu, oba procesy łączy kilka zasad. Jedną z nich jest zasądzenie (automatyczne) rozdzielności majątkowej. Mówi o tym wyraźnie 54 § 1 Kodeksu rodzinnego. Aby doszło do takiego podziału sąd nie wydaje specjalnego orzeczenia. Nie ma także możliwości wydania orzeczenia działającego z mocą wsteczną- jak to bywa w przypadku orzeczenia o rozdzielności majątkowej.  czytaj więcej
11 października 2012, 09:20
Każdy, kto zawiera związek małżeński, robi to z nadzieją, że będzie to układ na całe jego życie. Niestety życie czasem weryfikuje nasze plany. Zdarza się, że już po kilku latach a czasem nawet miesiącach związek partnerski podlega rozpadowi, małżeństwo w zasadzie przestaje istnieć. W takiej sytuacji warto wnieść pozew o rozwód- aby wszystko załatwić od strony formalnej. Można to zrobić dwojako. Rozwody bowiem dzielimy na takie z orzeczeniem o winie oraz bez takiego orzeczenia (art. 57 § 2 k.r.o.). Te drugie oczywiście są prostsze jednak nie zawsze byli partnerzy godzą się na taki układ. W takiej sytuacji pozostaje tylko zastosować się do istniejących przepisów. czytaj więcej
11 października 2012, 09:20
Kiedy w związku małżeńskim zaczynają się trudne chwile, partnerzy często myślą nad rozstaniem. Zwykle chcą tą sprawę uregulować prawnie. Do niedawna jedyną możliwością był rozwód. Polega on na zakończeniu całkowitym związku, zerwaniu wszelkich relacji między partnerami. Zdarza się jednak, że rozkład związku jest duży, jednak małżonkowie mają jeszcze nadzieję na poprawę relacji. Można wtedy zdecydować się na separację całkowitą. Polega ona na uzyskaniu przed sądem prawnego wyroku, na mocy którego małżonkowie nabywają nowych, zupełnie innych praw i obowiązków.  czytaj więcej
11 października 2012, 09:19
Wiele osób, które decydują się skierować sprawę rozkładu swojego małżeństwa do sądu waha się miedzy złożeniem wniosku o rozwód lub o separację. Na pierwszy rzut oka obie sytuacja wydają się takie same. Jednak zgodnie z polskim prawem, od 1999 roku, sytuacje te zostały od siebie oddzielone. Wprowadzone wtedy zostały zmiany do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W prawdzie separacja faktyczna istniała w zasadzie od zawsze, jednak jako forma prawna została uznana właśnie  w wyżej przytoczonym roku. czytaj więcej
Jak starać się o alimenty?
16 lutego 2012, 08:57
Życiowy zakręt, na jakim znajdują się rodzice dziecka nie może dla niego oznaczać braku zapewnienia mu prawidłowego rozwoju. Jeśli z jakiegoś powodu, bez względu na winnego rozpadu związku, zostałaś bez środków na utrzymanie z małoletnim dzieckiem, nie musisz na alimenty czekać do rozprawy rozwodowej, której terminy są bardzo odległe.  czytaj więcej
31 stycznia 2012, 23:32
Starając się o rozwód musimy pamiętać, że wystosowanie pozwu musi mieć charakter procesowy, a co za tym idzie pozew także musi być pismem procesowym. Powinien on zawierać treści, które obowiązują w dokumentach sądowych.  czytaj więcej
31 stycznia 2012, 23:31
W nowoczesnych małżeństwach coraz częściej małżonkowie postanawiają pozostawić swoje majątki oddzielnie. Tym samym przed ślubem lub w trakcie trwania małżeństwa spisują umowy zwane intercyzą. Jeżeli rozdzielność ustanowiono przed zawarciem związku, wówczas każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed ślubem jak też nabyty później.  czytaj więcej
31 stycznia 2012, 23:30
Każdy wyrok i orzeczenie sądu można zaskarżyć i apelować do chwili, kiedy się nie uprawomocni. Jednak zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego niedozwolona jest skarga o wznowienie od wyroku orzekającego unieważnienie małżeństwa lub rozwód albo ustalającego nieistnienie małżeństwa, jeżeli choćby jedna ze stron zawarła po jego uprawomocnieniu się nowy związek małżeński.  czytaj więcej
31 stycznia 2012, 23:29
Rozdzielność majątkowa, jak sama nazwa wskazuje, charakteryzuje się tym, że nie występuje w nim majątek wspólny małżonków, lecz jedynie dwa odrębne od siebie w sensie prawnym majątki osobiste, z których każdy należy do jednego z małżonków. Każde z małżonków zarządza samodzielnie swoim majątkiem bez konieczności orzekania separacji lub rozwodu.  czytaj więcej
Paweł Hudzik
Prawnik - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Specjalizuje się w - prawie administracyjnym, prawie pracy a także w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Aktualnie - poza działalnością w Doradzamyprawnie.pl, prowadzi...
Michał Mitoń
Prawnik - Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Aplikant I roku Izby Komorniczej w Warszawie. Specjalizuje się w - procedurze cywilnej: postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające, postępowanie przed sądem...
Dariusz P. Kała
Doktorant - w Katedrze Podstaw Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Specjalizuje się w - prawie cywilnym i prawie cywilnym procesowym. Aktualnie - poza działalnością w...
Łukasz Robaszkiewicz
Radca Prawny - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Specjalizuje się w - prawie rodzinnym i opiekuńczym, w szczególności: rozwody, separacje, podział majątku wspólnego, alimenty, ustalenie ojcostwa. Aktualnie - poza...
zobacz wszystkich naszych prawników »
SONDA
Obecne zarobki sędziów i prokuratorów są:
wystarczające
zbyt wysokie
za niskie
Zobacz wyniki
Wróć do głosowania
undicom.pl
tworzenie stron internetowych katowice
created by