Consensus facit legem – Zgoda tworzy prawo
Regulamin porad prawnych
Zasady funkcjonowania porad prawnych w serwisie Doradzamyprawnie.pl,
administrowanym przez
Doradzamyprawnie.pl
Your Law Doradztwo Prawne s.c.
ul. Garncarska 2,
32-500 Chrzanów

§1


Użytkownik wchodząc na stronę http://www.doradzamyprawnie.pl/szybka-porada.html:
- Wpisuje tytuł pytania
- Opisuje czego dotyczy problem
- Jeżeli posiada jakieś dokumenty, załącza je w formie elektronicznej
- Podaje dane kontaktowe (imię i nazwisko), adres kontaktowy
- Z generowanego losowo obrazka należy przepisać kod
- Należy zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz go zaakceptować


§2 


Kikając w przycisk "Wyślij sprawę do wyceny", użytkownik wysyła pytanie do prawnika. W tym momencie zostaje założone jego indywidualne konto, do którego login i hasło zostają wysłane na podanego maila.


§3


Wycena zadanego pytania jest całkowicie darmowa.


§4


Wycena odbywa się w ciągu 1h na pytanie zadane w godzinach 8-22 lub w ciągu 4h w godzinach 22-8, ale może ulec wydłużeniu do 12h.

§5
 

Po otrzymaniu wyceny, użytkownik, który zdecydwował się zlecić prawnikowi sprawę, dokonuje opłacenia pytania. Może to zrobić poprzez e-przelew, jak również dokonując manualnego przelewu lub też np. uiszczając zapłatę na poczcie.


§6


Od momentu opłacenia sprawy, prawnik podejmuje się realizacji zlecenia.


§7


Prawnik mając dodatkowe pytania, może skierować do klienta prośbę o dosłanie dodatkowych infromacji.


§8


Zlecenie powinno zostać wykonane w ciągu 48h, z zastrzeżeniem, iż w przypadku dodatkowych pytań, konieczności wyjaśnienia nowych zagadnień, czas ulega wydłużeniu o dodatkowe 48 h. 


§9


W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie znajdują właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przedmiotowych ustaw.

§10
 

Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.

undicom.pl
tworzenie stron internetowych katowice
created by