Consensus facit legem – Zgoda tworzy prawo

FIRMA - WIADOMOŚCI

Jak wygląda procedura prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstw państwowych?
5 marca 2012, 11:54
Procedurę prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstw państwowych normują art. 39-47 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U.2002.171.1397 ze zm.)
Prywatyzacja bezpośrednia polega na rozporządzeniu wszystkimi składnikami materialnymi i niematerialnymi majątku przedsiębiorstwa państwowego przez:
 
  1)  sprzedaż przedsiębiorstwa,
  2)  wniesienie przedsiębiorstwa do spółki,
  3)  oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania. czytaj więcej
27 lutego 2012, 09:17
Organizacja Krajowego Rejestru Sądowego zawarta została w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2007.168.1186 ze zm. - stan prawny na 07.02.2012r.) czytaj więcej
27 lutego 2012, 08:58
Kwestie odpowiedzialności przedsiębiorcy za popełnienie czynu nieuczciwej konkurencji normuje ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz.U.2003.153.1503 ze zm. - stan prawny na 07.02.2012r.) czytaj więcej
27 lutego 2012, 08:44
Przesłanki koncentracji przedsiębiorców a także warunki uzyskania zewolenia czy też odmowy udzielenia zgody na koncetrację zawarte zostały przez Ustawodawcę w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz.U.2007.50.331 ze zm.) - stan prawny na 07.02.2012r.
  czytaj więcej
Czym różni się mikro przedsiębiorca od małego i średniego przedsiębiorcy?
22 lutego 2012, 10:47
Przesłanki zaliczenia przedsiębiorcy do danego rodzaju przedsiębiorców zawartę zostały przez Prawodawcę w  art. 104-106 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.2010.220.1447 ze zm. stan prawny na 02.02.2012r.) czytaj więcej
Czym jest oddział przedsiębiorstwa?
22 lutego 2012, 10:31
Dla wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorcy zagraniczni mogą, na zasadzie wzajemności, o ile ratyfikowane umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, tworzyć oddziały z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej "oddziałami". Kwestie tą regulują art. 85 - 92 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.2010.220.1447 ze zm. stan prawny na 02.02.2012r.) czytaj więcej
Co należy wpisać do CEIDG?
22 lutego 2012, 10:15
Listę elemntów podlegających wpisowi do CEIDG zawiera Art. 25 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.2010.220.1447 ze zm. stan prawny na 02.02.2012r.) czytaj więcej
Wniosek o wydanie pisemnej interpretacji.
22 lutego 2012, 10:06
Przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu administracji publicznej lub państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie. Instytucję ta opisują art. 10 oraz art. 10a ustawy  o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U.2010.220.1447 ze zm. stan prawny na 02.02.2012r.) czytaj więcej
Kiedy można zawiesić działalność gospodarczą?
22 lutego 2012, 09:32
W wielu sytuacjach np. przy braku zamówień, lub chwilowej niemożności prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorca może na mocy przepisów prawa zawiesić jej prowadzenie. Jest to o tyle ważne rozwiązanie, iż pozwala ono na czasowe ograniczenie kosztów działalności w razie braku przychodów. Instytucja zawieszenia działalności gospodarczej niesie za sobą również inne korzyści. czytaj więcej
Firma osoby fizycznej a firma osoby prawnej.
20 lutego 2012, 09:27
Zgodnie z art. 433  Kodeksu cywilnego firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych. czytaj więcej
Tomasz Szambelan
Prawnik - Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II   Specjalizuję się w - prawie cywilnym, prawie pracy, prawie rodzinnym, prawie gospodarczym   Aktualnie - poza działalnościa w portalu,...
Łukasz Robaszkiewicz
Radca Prawny - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Specjalizuje się w - prawie rodzinnym i opiekuńczym, w szczególności: rozwody, separacje, podział majątku wspólnego, alimenty, ustalenie ojcostwa. Aktualnie - poza...
Paweł Hudzik
Prawnik - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Specjalizuje się w - prawie administracyjnym, prawie pracy a także w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Aktualnie - poza działalnością w Doradzamyprawnie.pl, prowadzi...
Grzegorz Olszowski
Prawnik - Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Specjalizuje się w - postępowaniach egzekucyjnych, prawie handlowym, upadłości konsumenckiej. Aktualnie - poza działalnością w Doradzamyprawnie.pl, pełni...
zobacz wszystkich naszych prawników »
SONDA
Obecne zarobki sędziów i prokuratorów są:
wystarczające
zbyt wysokie
za niskie
Zobacz wyniki
Wróć do głosowania
undicom.pl
tworzenie stron internetowych katowice
created by