Consensus facit legem – Zgoda tworzy prawo
Najczęściej zadawane pytania - Umowa kupna sprzedaży samochodu?
Umowa kupna sprzedaży samochodu?

Samochody, zwłaszcza używane, starszego typu należą dziś do niewielkiej wartości przedmiotów, które często nabywamy i zbywamy. Mimo tego, że wartość samochodu nie jest zawrotną sumą na kupno i sprzedaż samochodu należy sporządzić umowę kupna-sprzedaży, która jest podstawą do uregulowania obowiązku rejestracji pojazdu oraz opłacenia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów.

Sprzedaż samochodu wymaga zawarcia umowy nie tylko ustnej, ale i pisemnej, który określać musi przynajmniej przedmiot sprzedaży, co w przypadku samochodu jest to marka model typ samochodu, numer rejestracyjny samochodu lub, oraz numer podwozia, a także cenę pojazdu oraz podpisy osób zbywającego, jak i nowego nabywcy opatrzone datą. Dla bezpieczeństwa obu stron transakcji warto zawrzeć w umowie istotne warunki sprzedaży jak datę wydania pojazdu, przekazane dokumenty, uwagi dotyczące ubezpieczenia, dodatków, gratisów, stanu pojazdu, koloru i miejsca zakupu. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Wówczas można uznać, że transakcja jest skuteczna i udać się do urzędu gminy celem rejestracji, jak i w przypadku zbywcy poinformowania o zbyciu pojazdu.

Nieco inaczej wygląda sprawa złomowania samochodu i jego wyrejestrowania, jednakże jest to zupełnie inna kwestia.

KontaktSzybka porada
SONDA
Obecne zarobki sędziów i prokuratorów są:
wystarczające
zbyt wysokie
za niskie
Zobacz wyniki
Wróć do głosowania
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE ARTYKUŁY
Świadczenia o które można ubiegać się po śmierci małżonka ustawa emerytalna opisuje jako uprawnienia wdowy do renty rodzinnej. Nie znaczy to jednak, że wdowiec jest pozbawiony takiego prawa. Ustawa obejmuje zarówno wdowy jak i wdowców którzy spełniają...
Pomostówka, czyli inaczej emerytura pomostowa jest świadczeniem pieniężnym oferowanym części pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub wykonującym pracę o szczególnym charakterze. Muszą oni spełniać dodatkowe wymagania, takie jak prawa do...
Przesłanki koncentracji przedsiębiorców a także warunki uzyskania zewolenia czy też odmowy udzielenia zgody na koncetrację zawarte zostały przez Ustawodawcę w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz.U.2007.50.331 ze zm.) - stan...
undicom.pl
tworzenie stron internetowych katowice
created by