Consensus facit legem – Zgoda tworzy prawo
Najczęściej zadawane pytania - Umowa kupna sprzedaży samochodu?
Umowa kupna sprzedaży samochodu?

Samochody, zwłaszcza używane, starszego typu należą dziś do niewielkiej wartości przedmiotów, które często nabywamy i zbywamy. Mimo tego, że wartość samochodu nie jest zawrotną sumą na kupno i sprzedaż samochodu należy sporządzić umowę kupna-sprzedaży, która jest podstawą do uregulowania obowiązku rejestracji pojazdu oraz opłacenia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów.

Sprzedaż samochodu wymaga zawarcia umowy nie tylko ustnej, ale i pisemnej, który określać musi przynajmniej przedmiot sprzedaży, co w przypadku samochodu jest to marka model typ samochodu, numer rejestracyjny samochodu lub, oraz numer podwozia, a także cenę pojazdu oraz podpisy osób zbywającego, jak i nowego nabywcy opatrzone datą. Dla bezpieczeństwa obu stron transakcji warto zawrzeć w umowie istotne warunki sprzedaży jak datę wydania pojazdu, przekazane dokumenty, uwagi dotyczące ubezpieczenia, dodatków, gratisów, stanu pojazdu, koloru i miejsca zakupu. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Wówczas można uznać, że transakcja jest skuteczna i udać się do urzędu gminy celem rejestracji, jak i w przypadku zbywcy poinformowania o zbyciu pojazdu.

Nieco inaczej wygląda sprawa złomowania samochodu i jego wyrejestrowania, jednakże jest to zupełnie inna kwestia.

KontaktSzybka porada
SONDA
Obecne zarobki sędziów i prokuratorów są:
wystarczające
zbyt wysokie
za niskie
Zobacz wyniki
Wróć do głosowania
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE ARTYKUŁY
Ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
Ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych to unikatowa publikacja na polskim rynku prawniczym. Książka jest pierwszą i jedyną monografi ą na rynku wydawniczym, poświęconą w całości zagadnieniu ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych...
Zwrot towaru zakupionego przez Internet
W Polsce zakupy przez Internet jeszcze niedawno były traktowane jak kupowanie kota w worku. Od kilku lat obserwuje się jednak wzrost zainteresowania zawierania transakcji przez wirtualne portale. Mimo iż zakupy dokonywane są w wirtualnym świecie, transakcja jest jak najbardziej realna. I choć...
Rozpad związku jest zawsze bardzo przykrym wydarzeniem w życiu dwojga ludzi. Szczególnie jeśli ich relacje zostały już uregulowane prawnie, czyli w momencie kiedy pozostają one w związku małżeńskim. W takiej sytuacji konieczne jest orzeczenie o rozwodzie bądź separacji czyli...
undicom.pl
tworzenie stron internetowych katowice
created by