Consensus facit legem – Zgoda tworzy prawo
Najczęściej zadawane pytania - Służebność przesyłowa - pytanie
Służebność przesyłowa - pytanie

Służebność to nic innego jak ograniczone prawo rzeczowe w celu zwiększenia użyteczności innej nieruchomości, w przypadku służebności gruntowych, gdyż istnieją także służebności osobiste. Niegdyś na potrzeby prawa sąsiedzkiego i regulacji prawnych dotyczących udostępnienia nieruchomości na potrzeby innej osoby w zakresie służebności wystarczyły jedynie służebność drogi, czy mieszkania, dziś również w dziedzinie prawa widać postęp i rozwój technologiczny.

Jednym z przejawów nowości jest służebność przesyłowa ustanowiona na potrzeby dystrybutorów energii, kanalizacji, instalacji wszelkiego typu, które wymagają korzystania z cudzego gruntu w celu zapewnienia właściwej infrastruktury. Co do zasady służebność ogranicza możność dysponowania obciążoną nieruchomością przez właściciela, dlatego też wymaga uzgodnienia, umowy i reguł określających jej zastosowanie. Może ona powstać z umowy, decyzji administracyjnej, a nawet w drodze orzeczenia sądu. Od 3 sierpnia 2008 roku kodeks cywilny odnosi się także do służebności przesyłu, która pozwala na uregulowanie stanu prawnego dostępu do cudzych nieruchomości w zakresie ustawienia słupów wysokiego napięcia, położenia kabli, czy rur ciepłowniczych. Służebność może zostać ustanowiona jako odpłatna lub nieodpłatna. Umowa z przedsiębiorcą powinna zawierać treść służebności, ewentualne wynagrodzenie dla właściciela obciążonej nieruchomości, jak również okres na jaki zostaje ustanowiona. Kiedy właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy służebności, a jest sytuacja wymaga jej ustanowienia dla właściwego korzystania z urządzeń i instalacji w danym miejscu, przedsiębiorca ma prawo żądać ustanowienia służebności przesyłu. Dotyczy to również sytuacji odwrotnej, gdy to przedsiębiorca uchyla się od zawarcia umowy służebności. Żądanie może zostać rozstrzygnięte w trybie nieprocesowym przed sądem cywilnym. Rozstrzyga o tym sąd właściwy z uwagi na położenie nieruchomości, której sprawa dotyczy, a zastosowanie mają przepisy odnoszące się do służebności gruntowych.

Do wniosku powinien być załączony odpis aktu notarialnego z ksiąg wieczystych gruntu, pismo do przedsiębiorcy przesyłowego oraz pismo odmawiające umowy służebności, jak również mapa projektowa i wyciąg z planu zagospodarowania przestrzennego gruntu.

KontaktSzybka porada
SONDA
Obecne zarobki sędziów i prokuratorów są:
wystarczające
zbyt wysokie
za niskie
Zobacz wyniki
Wróć do głosowania
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE ARTYKUŁY
Jak powszechnie wiadomo, wszelkie roboty budowlana, wykonane bez specjalnych zezwoleń oraz zgłoszenia, uważane są za samowolę budowlaną. Art. 29 i 30 Prawa budowlanego określa rodzaj budów, niewymagających zgłoszenia. O pozostałych konieczne należy powiadomić odpowiedni organ....
Czy można zrezygnować ze spadku?
Często spadek zamiast być radością, staje się utrapieniem. Wiele osób zastanawia się jak postąpić w przypadku spadku po bliskiej osobie i jakie mają oni prawa w chwili otwarcia testamentu. Po za kwestiami emocjonalnymi w stosunku do otrzymanego spadku, często przyczyną odmowy jego...
Kwestie odpowiedzialności przedsiębiorcy za popełnienie czynu nieuczciwej konkurencji normuje ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz.U.2003.153.1503 ze zm. - stan prawny na 07.02.2012r.)
undicom.pl
tworzenie stron internetowych katowice
created by