Consensus facit legem – Zgoda tworzy prawo
Najczęściej zadawane pytania - Odszkodowanie za ból i cierpienie w wyniku wypadku samochodowego
Odszkodowanie za ból i cierpienie w wyniku wypadku samochodowego

Mimo wielu prób ograniczenia liczby wypadków samochodowych nadal dochodzi do wielu kolizji, często tragicznych w skutkach nie tylko dla sprawców, ale przede wszystkim dla niewinnych ofiar wypadków.

Niewiele potrzeba do nieszczęścia, wystarczy chwila nieuwagi, by spowodować zderzenie, potrącić pieszego, czy rowerzystę, a i samemu wjechać w drzewo. Od skutków wypadku niestety nic nas nie uchroni, podobnie jak od konsekwencji prawnych dotyczących spowodowania wypadku umyślnie, czy w wyniku złamania przepisów ruchu drogowego. Jedyna szansa na poniesienie konsekwencji finansowych związanych z odszkodowaniami na rzecz osób trzecich, ofiar wypadku którego byliśmy sprawcą chroni ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów, potocznie zwane OC.

W ramach odszkodowania z OC sprawcy wypadku poszkodowany może otrzymać nie tylko świadczenie bezgotówkowej naprawy swojego pojazdu, ale również odszkodowanie za szkody powstałe w mieniu znajdujących się podczas wypadku w pojeździe poszkodowanego, jak też za uszczerbek na zdrowiu, powikłania zdrowotne związane z wypadkiem i wszelkie szkody na osobie. Dodatkowo ubezpieczenie OC uprawnia do ubiegania się o zadośćuczynienie za poniesiony ból i cierpienie w związku z wypadkiem, najczęściej do tej kategorii zaliczane są urazy psychiczne związane z wypadkiem. Lęki, nerwice, utrata pracy w związku z zaburzeniami psychicznymi wynikającymi z wypadku itp. sytuacje kwalifikują do wypłaty odszkodowania z OC sprawcy.

Nie muszą to być sytuacje wynikające bezpośrednio po zdarzeniu, ale o odszkodowanie tego typu można ubiegać się nawet po kilku latach, kiedy zostanie stwierdzone dane powikłanie mające podstawy i przyczyny w wypadku samochodowym. Jeżeli ubezpieczyciel nie uzna roszczenia poszkodowanego, również pasażera pojazdu poszkodowanego, wówczas można skierować sprawę do sądu.

Najczęściej przyznawana suma odszkodowania uznana zostaje w drodze ugody, jednakże poleca się wówczas konsultację z prawnikiem co do formy i wysokości sumy odszkodowania proponowanej przez ubezpieczyciela pojazdu sprawcy.

KontaktSzybka porada
SONDA
Obecne zarobki sędziów i prokuratorów są:
wystarczające
zbyt wysokie
za niskie
Zobacz wyniki
Wróć do głosowania
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE ARTYKUŁY
Różnice pomiędzy adopcją, a tworzeniem rodziny zastępczej
Zanim podejmiemy decyzję o przysposobieniu dziecka lub stworzeniu rodziny zastępczej koniecznie zapoznajmy się z jej skutkami prawnymi. W obydwóch przypadkach o powierzeniu dziecka nowej rodzinie decyduje sąd. Adopcja to proces, który prawnie łączy rodziców z dzieckiem...
Przekazanie darowizny na rzecz obdarowanego musi odbyć się bezpłatnie. Istnieje jednak zapis w kodeksie cywilnym, który dopuszcza za otrzymaną darowiznę nałożyć na obdarowanego obowiązki konkretnych działań. Takie działania nazywane są poleceniami i muszą być one znane...
Często, właściciele działalności gospodarczej, w celu osiągnięcia jakiejś konkretnej korzyści, postanawiają wejść w konkretny układ z innym przedsiębiorcą. Umożliwia to im zdobycie określonych środków czy też zwiększa możliwości, a takiego stanu rzeczy niejednokrotnie...
undicom.pl
tworzenie stron internetowych katowice
created by