Consensus facit legem – Zgoda tworzy prawo
Najczęściej zadawane pytania - Odszkodowanie za ból i cierpienie w wyniku wypadku samochodowego
Odszkodowanie za ból i cierpienie w wyniku wypadku samochodowego

Mimo wielu prób ograniczenia liczby wypadków samochodowych nadal dochodzi do wielu kolizji, często tragicznych w skutkach nie tylko dla sprawców, ale przede wszystkim dla niewinnych ofiar wypadków.

Niewiele potrzeba do nieszczęścia, wystarczy chwila nieuwagi, by spowodować zderzenie, potrącić pieszego, czy rowerzystę, a i samemu wjechać w drzewo. Od skutków wypadku niestety nic nas nie uchroni, podobnie jak od konsekwencji prawnych dotyczących spowodowania wypadku umyślnie, czy w wyniku złamania przepisów ruchu drogowego. Jedyna szansa na poniesienie konsekwencji finansowych związanych z odszkodowaniami na rzecz osób trzecich, ofiar wypadku którego byliśmy sprawcą chroni ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów, potocznie zwane OC.

W ramach odszkodowania z OC sprawcy wypadku poszkodowany może otrzymać nie tylko świadczenie bezgotówkowej naprawy swojego pojazdu, ale również odszkodowanie za szkody powstałe w mieniu znajdujących się podczas wypadku w pojeździe poszkodowanego, jak też za uszczerbek na zdrowiu, powikłania zdrowotne związane z wypadkiem i wszelkie szkody na osobie. Dodatkowo ubezpieczenie OC uprawnia do ubiegania się o zadośćuczynienie za poniesiony ból i cierpienie w związku z wypadkiem, najczęściej do tej kategorii zaliczane są urazy psychiczne związane z wypadkiem. Lęki, nerwice, utrata pracy w związku z zaburzeniami psychicznymi wynikającymi z wypadku itp. sytuacje kwalifikują do wypłaty odszkodowania z OC sprawcy.

Nie muszą to być sytuacje wynikające bezpośrednio po zdarzeniu, ale o odszkodowanie tego typu można ubiegać się nawet po kilku latach, kiedy zostanie stwierdzone dane powikłanie mające podstawy i przyczyny w wypadku samochodowym. Jeżeli ubezpieczyciel nie uzna roszczenia poszkodowanego, również pasażera pojazdu poszkodowanego, wówczas można skierować sprawę do sądu.

Najczęściej przyznawana suma odszkodowania uznana zostaje w drodze ugody, jednakże poleca się wówczas konsultację z prawnikiem co do formy i wysokości sumy odszkodowania proponowanej przez ubezpieczyciela pojazdu sprawcy.

KontaktSzybka porada
SONDA
Obecne zarobki sędziów i prokuratorów są:
wystarczające
zbyt wysokie
za niskie
Zobacz wyniki
Wróć do głosowania
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE ARTYKUŁY
Przekazywanie darowizn na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego niesie ze sobą pewne przesłanie. Działania takie mają na celu podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 
Każdy gość hotelowy wnosi ze sobą rzeczy, za które z chwilą zameldowania w hotelu ,odpowiada właściciel prowadzący hotel w celach zarobkowych.
KRUS jest instytucją państwową, która zajmuje się ubezpieczaniem społecznym rolników. Wszystko jest określone w ustawie z dnia 20 grudnia 1990r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
undicom.pl
tworzenie stron internetowych katowice
created by