Consensus facit legem – Zgoda tworzy prawo
Najczęściej zadawane pytania - Obowiązek meldunkowy a brak możliwości meldunku w wynajętym mieszkaniu
Obowiązek meldunkowy a brak możliwości meldunku w wynajętym mieszkaniu

Coraz więcej mówi się o zniesieniu obowiązku meldunkowego, już dziś przepisy w tym zakresie są o wiele bardziej liberalne, niż kilka lat temu. Niejako czasy i coraz powszechniejsze sytuacje osób bez możliwości zameldowania w miejscu pobytu wymuszają taki stan rzeczy.

Mimo wszystko nadal obowiązuje dowód osobisty jako dokument tożsamości. Według prawa jest on równorzędny paszportowi, jednakże wiele urzędów, zwłaszcza banków i innych instytucji nie honoruje paszportu jako jedynego dokumentu tożsamości. Paszport dopuszczony jest jedynie jako drugi dokument poza dowodem osobistym. Nastręczać może to wielu utrudnień i niestety nic w tej kwestii zmianom nie ulegnie, nadal posiadanie dowodu osobistego będzie obowiązkiem pełnoletniego obywatela oraz osoby z ukończonym 15 rokiem życia, która podjęła pracę zarobkową. Mimo iż w planach już nie tak odległych zlikwidowany ma zostać obowiązek meldunku, to dowód osobisty nadal będzie dokumentem tożsamości, bez względu na to czy dana osoba wykaże się meldunkiem, czy też nie i z jakich przyczyn. Aktualnie każda osoba ma obowiązek zameldować się w miejscu pobytu, czy to na pobyt stały, czy tymczasowy. Obowiązek meldunkowy powstaje wraz z upływem trzeciej doby pobytu w danym lokalu, co dotyczy również obiektów hotelarskich o skróconym terminie do 24 godzin pobytu.

 

Poza zniesieniem opłaty za wydanie nowego dowodu osobistego w związku z aktualizacją danych, zgubieniem, kradzieżą itp. aktualnie można wyrobić sobie dokument tożsamości bez adresu zameldowania, jeżeli takowej możliwości nie posiadamy. Zazwyczaj osobami takimi są wynajmujący mieszkania od właścicieli, którzy nie zgadzają się na meldunek w danym miejscu. Mimo iż obowiązek meldunkowy istnieje nadal, to przepisy regulujące te kwestię są o wiele bardziej elastyczne. Od 1 stycznia 2014 roku wchodzi w życie przepis ustawy o ewidencji ludności znoszący obowiązek meldunkowy, przy czym nowa ustawa zaczyna obowiązywać już 1 stycznia 2012 roku. Zgodnie z zapisami ustawy ulegnie zmianom system rejestracji PESEL, który będzie spełniał funkcję podstawowej ewidencji ludności, bez informacji o miejscu zamieszkania, wjazdu i wyjazdu z kraju.

Póki co uproszczone zostały procedury wymeldowania i zameldowania obywatela, skracając wizyty w urzędach do jednej w urzędzie właściwym dla zameldowania, gdzie automatycznie można się wymeldować z poprzedniego miejsca zameldowania.

KontaktSzybka porada
SONDA
Obecne zarobki sędziów i prokuratorów są:
wystarczające
zbyt wysokie
za niskie
Zobacz wyniki
Wróć do głosowania
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE ARTYKUŁY
Różnice pomiędzy adopcją, a tworzeniem rodziny zastępczej
Zanim podejmiemy decyzję o przysposobieniu dziecka lub stworzeniu rodziny zastępczej koniecznie zapoznajmy się z jej skutkami prawnymi. W obydwóch przypadkach o powierzeniu dziecka nowej rodzinie decyduje sąd. Adopcja to proces, który prawnie łączy rodziców z dzieckiem...
Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest państwową instytucją publiczną i prawną. Jego zadaniem jest realizacja ubezpieczeń społecznych Polaków.
Przekazanie darowizny kojarzy się najczęściej z przekazaniem pieniędzy, bądź konkretnych przedmiotów. Faktycznie takie darowizny spotykane są najczęściej. 
undicom.pl
tworzenie stron internetowych katowice
created by