Consensus facit legem – Zgoda tworzy prawo
Najczęściej zadawane pytania - Instytucja obrońcy z urzędu - jak działa?
Instytucja obrońcy z urzędu - jak działa?

Potocznie mówi się o obrońcy z urzędu, jednakże według przepisów prawa i zasadniczej różnicy procedur karnej i cywilnej różnicuje się instytucję na pełnomocnika z urzędu w sprawach cywilnych oraz obrońcę z urzędu w sprawach karnych.

W przypadku procedury cywilnej prawo do posiadania pełnomocnika z urzędu przysługuje osobom, które bez znacznego uszczerbku dla siebie i swojej rodziny nie mogą pozwolić sobie na profesjonalną obronę w postaci adwokata w postępowaniu przed sądem. Natomiast w procedurze karnej kodeks postępowania karnego poprzez artykuł stanowiący o przysługującym każdemu prawu do obrony przed sądem karnym wyznacza katalog spraw, gdzie oskarżony musi korzystać z obrony formalnej, przez osobę uprawnioną – adwokata. O tym prawie uprawniony musi zostać pouczony.

W pierwszej kolejności obrońcę z urzędu otrzymują oskarżeni, którym przysługuje obrona obligatoryjna (zamknięty katalog spraw wymienionych przez k.p.k.), między innymi kiedy przed sadem staje nieletni, niewidomy, czy podejrzany o niepoczytalność. Dotyczy ten zapis także osób tymczasowo aresztowanych, jednak decyzja o obrońcy z urzędu zapada dopiero wówczas gdy w określonej sprawie oskarżony nie posiada obrońcy z wyboru. Inną przesłanką do uzyskania obrońcy z urzędu jest tak zwane prawo ubogich, czyli wykaże że nie jest w stanie pokryć kosztów obrony bez uszczerbku na niezbędnym utrzymaniu siebie i rodziny. W wyżej wymienionych przypadkach prezes sądy decyduje i wyznacza o obrońcę z urzędu dla danej osoby oskarżonej w sprawie. Koszty wynagrodzenia pracy adwokata świadczącego usługi reprezentacji i obrony z urzędu pokrywa Skarb Państwa na mocy rozporządzenia Ministerstwa Sprawiedliwości o opłatach za czynności adwokackie oraz ponoszeniu przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

 

Co do zasady o obrońcę z urzędu powinna osoba wnioskować, jedynie w przypadkach obrony obligatoryjnej, gdy nie zostanie wybrany obrońca, sąd automatycznie przydziela obrońcę spośród listy dostępnych w danym okręgu adwokatów. Kodeks postępowania karnego ściśle określa w jakich sytuacjach konieczna jest obrona formalna (m.in. art. 79 i 80 k.p.k.) oraz kiedy oskarżony ma prawo do skorzystania z instytucji obrony z urzędu.

KontaktSzybka porada
SONDA
Obecne zarobki sędziów i prokuratorów są:
wystarczające
zbyt wysokie
za niskie
Zobacz wyniki
Wróć do głosowania
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE ARTYKUŁY
Obecnie, coraz trudniej jest pozyskać kredyt na zakup własnej nieruchomości. Banki obawiają się udzielać kredytów. W dobie kryzysu, ludziom bowiem coraz trudniej spłacać należności. Dlatego też, instytucje potrzebują pewnego zabezpieczenia. Z pewnością jest nią hipoteka innego...
Kwestia rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia unormowana zsotał w art. 52 - 55 Kodeksu pracy (Dz.U.1998.21.94 ze zm.)
Polska, jako kraj rozwijający się w dość szybkim tempie dąży do polepszenia bytu wszystkich swoich obywateli. W trosce o rozwój gospodarczy umożliwia ona przyszłym przedsiębiorcom, jak najszybszy i najsprawniejszy sposób zakładania nowych działalności gospodarczych. 
undicom.pl
tworzenie stron internetowych katowice
created by