Consensus facit legem – Zgoda tworzy prawo
Najczęściej zadawane pytania - Eksmisja rodziny z dziećmi
Eksmisja rodziny z dziećmi

Z dnia na dzień rodzinom w Polsce żyje się trudniej finansowo. Dopóki pracuje minimum jedna osoba w gospodarstwie domowym, przynajmniej na opłaty związane z mieszkaniem starcza, jednakże w sytuacji, gdy rodzina ma dzieci na utrzymaniu i małżonkowie zostają bez pracy ciężar czynszu może być nie do pokonania.

Bez względu na to, czy rodzina wynajmuje mieszkanie z urzędy gminy, zasobów TBS, czy od właściciela prywatnego nie można zwyczajnie wyrzucić rodziny na bruk. Przepisy w tym zakresie ewoluują, jednakże jeżeli w gospodarstwie domowym niewypłacalnym, zagrożonym eksmisją z lokalu mieszkalnego bez możliwości schronienia się w innym lokalu zamieszkują małoletnie dzieci lub osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności należy się przydział lokalu socjalnego z urzędu gminy. Wniosek o eksmisję składa do sądu właściciel, po tym jak uprzednio wypowiedział umowę najmu lokalu lokatorowi zalegającemu z płatnością czynszu lub w inny sposób naruszającemu zapisy umowy najmu, przykładowo zakłócającemu porządek domowy (zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 z późniejszymi zmianami). Eksmisja polega na usunięciu lokatora z mieszkania i przeprowadzana jest jedynie na mocy wyroku sadowego.

Może zostać orzeczona również z pozwu innego lokatora, który dowiedzie naruszeń rażących w porządku domowym przez powoda. Sąd orzekając o eksmisji musi ustosunkować się również co do przysługującego lub tez nie lokalu socjalnego dla eksmitowanego lokatora. W przypadku przyznania prawa do lokalu socjalnego egzekucja eksmisji zostaje wstrzymana do czasu kiedy gmina zapewni lokal socjalny. Uprawnienie do lokalu socjalnie przysługuje poza rodzinami z małoletnimi dziećmi również kobietom w ciąży, ubezwłasnowolnionym i niepełnosprawnym, oraz na mocy przepisów szczególnych osobom bezrobotnym, emerytom i rencistom korzystającym z pomocy społecznej. Lokal socjalny nie może mieć mniej niż 5 mkw powierzchni pokoi na osobę w rodzinie i nie więcej niż 10 mkw w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego.

 

Zapisy dotyczące eksmisji są niezwykle istotne dla rodzin niepełnych, kiedy trudno pozbyć się współmałżonka nie łożącego na rodzinę i utrzymanie mieszkania lub narażającego rodzinę na poniżenie, stosując wobec niej przemoc.
KontaktSzybka porada
SONDA
Obecne zarobki sędziów i prokuratorów są:
wystarczające
zbyt wysokie
za niskie
Zobacz wyniki
Wróć do głosowania
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE ARTYKUŁY
Takim właśnie tematem przewodnim jest organizowany przez cenionych i wykwalifikowanych prawników kompleks szkoleń dla pracowników niemających styczności z zagadnieniami prawa, ale zajmujących się projektowaniem, dla kadry kierowniczej, właścicieli i pracowników agencji...
Bezwzględnym warunkiem do prawa nabycia możliwości urlopu wypoczynkowego przez pracowników tymczasowych jest jego pozostawanie w dyspozycji jednego lub więcej niż jednego pracodawcy użytkownika przez okres obejmujący łącznie, co najmniej jeden miesiąc.
Definicja remontu
Ludzie często dokonują mniejszych lub większych zmian w swoim domu. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę z tego, że większość prac wykonanych w lokalu wymaga zgłoszenia bądź nawet pozwolenia na budowę. Zwykłe remonty (czyli roboty bardziej angażujące niż bieżąca konserwacja-...
undicom.pl
tworzenie stron internetowych katowice
created by