Consensus facit legem – Zgoda tworzy prawo
Najczęściej zadawane pytania - Działalność gospodarcza osoby fizycznej wykonywana na własny rachunek
Działalność gospodarcza osoby fizycznej wykonywana na własny rachunek

Rynek pracy zmusza wiele osób do podjęcia samozatrudnienia, założenia własnej działalności gospodarczej. Niestety samozatrudnienie wiąże się nie tylko z zarobkiem, przychodami, ale również z dokumentacją , księgowością i podatkami, składkami na ZUS oraz stosowaniem się do wielu przepisów odnoszących się do przedsiębiorców, firm wszelkiego typu. W zależności od tego jaką formę przybierze nasza działalność gospodarcza będziemy zobligowani do wyboru systemu opodatkowania i rozliczania się z fiskusem określonego prawem podatkowym oraz do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu jednoosobowej działalności lub zatrudniania pracowników w spółce.
 

Chcąc otworzyć własną działalność jako osoba fizyczna prowadząca firmę na własny rachunek nie trzeba zbyt wiele zachodu, gdyż zasada jednego okienka, przynajmniej w większości gmin działa bardzo dobrze. Pierwszą instytucją, do której powinniśmy się udać jest urząd gminy, gdzie składamy wniosek EDG1 określając nazwę przedsiębiorstwa, jego zakres terytorialny, siedzibę, miejsce wykonywania oraz wymieniamy planowane PKD, czyli to czym firma ma się zajmować, jakie produkty wykonywać, sprzedawać, świadczyć usługi itp. sklasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Działalności. Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy właściwym dla miejsca prowadzenia działalności najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wpis do ewidencji działalności gospodarczych jest decyzją administracyjną, która wydawana jest przez władze wykonawczą gminy w terminie do siedmiu dni od złożenia wniosku. Wydana decyzja zostaje również przesłana do ZUS oraz GUS, dzięki czemu nie musimy samodzielnie zgłaszać rozpoczęcia działalności. Natomiast wraz z otrzymaną decyzją powinniśmy udać się do właściwego urzędu skarbowego celem wybrania formy opodatkowania na piśmie wraz ze zgłoszeniem daty rozpoczęcia działalności. Po otrzymaniu numeru REGON wydawanego przez GUS warto założyć własne konto bankowe na firmę używane do celów rozliczeniowych zobowiązań firmy. Poza tym każdy przedsiębiorca powinien wyposażyć się w pieczęć zawierającą numer NIP, który w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność na własny rachunek jest taki sam jak NIP osoby przedsiębiorcy.

Nie mając zdolności rachunkowych, by nie narazić się na konsekwencje prawne wynikające z terminów i wszelkich obowiązków deklaracji, wniosków, pitów powinniśmy zadbać o prawidłową księgowość w firmie zlecając tę usługę wykwalifikowanemu biuru księgowemu.

KontaktSzybka porada
SONDA
Obecne zarobki sędziów i prokuratorów są:
wystarczające
zbyt wysokie
za niskie
Zobacz wyniki
Wróć do głosowania
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE ARTYKUŁY
Kiedy można zawiesić działalność gospodarczą?
W wielu sytuacjach np. przy braku zamówień, lub chwilowej niemożności prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorca może na mocy przepisów prawa zawiesić jej prowadzenie. Jest to o tyle ważne rozwiązanie, iż pozwala ono na czasowe ograniczenie kosztów...
Rodzice uczniów zgodnie z ustawą nie mają obowiązku wykupywać dzieciom polisy NNW. Szkoły nie mogą też zmusić ich do grupowego ubezpieczenia. 
Uzbrojenie działki budowlanej
Rozpoczynając budowę domu, warto pomyśleć na początku o uzbrojeniu działki budowlanej. Co to oznacza? Oznacza to, że działka posiada dostęp do wody, energii elektrycznej, gazu, systemu ściekowego, oraz drogi dojazdowej. 
undicom.pl
tworzenie stron internetowych katowice
created by