Consensus facit legem – Zgoda tworzy prawo
Najczęściej zadawane pytania - Doręczenie pisma urzędowego
Doręczenie pisma urzędowego

Rzymska sentencja ignorantia iuris nocet to niezwykle istotna prawda, o której często dowiadujemy się zbyt późno, szkodząc sobie niewiedzą. Często uchylając się od skutków wejścia w konflikt z prawem, niezależnie od dziedziny prawa usiłujemy odwlec w czasie otrzymanie skutecznej decyzji w naszej sprawie, toczącym się postępowaniu itp. Jednakże instytucja prawa administracyjnego w postaci skutecznego doręczenia eliminuje patologiczne zachowania co niektórych obywateli, liczących na brak konsekwencji swoich czynów.

Doręczenie pisma urzędowego, jeżeli adresatem jest osoba fizyczna doręcza się osobiście lub jej pełnomocnikowi, przedstawicielowi ustawowemu za pośrednictwem poczty, aczkolwiek dopuszcza się doręczenie za pośrednictwem organu instytucji wydającej decyzję, jak też policję. Przesyłki doręcza się co do zasady do domu, lub tam gdzie się daną osobę zastanie, w pracy, urzędzie itp. wręczenie pisma ma na celu możliwość zapoznania się z jego treścią, natomiast nie podjęcie pisma urzędowego może mieć dla adresata fatalne skutki prawne. Skuteczne doręczenie pisma ma znaczenie dla biegu terminów w postępowaniach administracyjnym, sądowym, podatkowym. Doręczenie do rąk własnych, za pisemnym potwierdzeniem odbioru to inaczej doręczenie zwykłe, natomiast w sytuacji doręczenia pisma dorosłym domownikom, którzy zobowiązują się przekazać adresatowi pismo to doręczenie zastępcze. Jeżeli takowe nie są możliwe, doręczyciel-listonosz ma obowiązek pozostawienia zawiadomienia o złożeniu pisma w urzędzie pocztowym do obioru w terminie 7 dni, po czym zostaje ono ponowione na kolejne 7 dni.

Nieodebranie w tym terminie pisma powoduje, że pismo uznaje się za skutecznie doręczone z datą ostatniego dnia na jego podjęcie. Od tego terminu biegnie termin między innymi dotyczący odwołania się od decyzji. Wzruszenie prawidłowo doręczonego pisma, mimo iż w efekcie jest to fikcja prawna nie jest możliwe, nawet jeśli adresat wykaże, że nie mógł odebrać pisma z uwagi na wyjazd lub pobyt w innym miejscu, gdyż zmiana adresu do korespondencji podlega obowiązkowi zgłoszenia organom prowadzącym postępowanie.

Również odmowa przyjęcia pisma przez adresata uznana zostaje za skuteczne doręczenie w dniu oświadczenia o odmowie.

KontaktSzybka porada
SONDA
Obecne zarobki sędziów i prokuratorów są:
wystarczające
zbyt wysokie
za niskie
Zobacz wyniki
Wróć do głosowania
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE ARTYKUŁY
Prowadzenie działalności gospodarczej powinno opierać się kilku zasadach, które istnieją po to, aby działalność gospodarcza przynosiła oczekiwane zyski. Taką zasadą jest miedzy innymi prowadzenie działalności oparte na zasadach uczciwego postępowania wobec konkurencji, z...
Szkolenie kierowane jest do przedstawicieli zamawiających, wykonawców, osób pragnących uzupełnić swoją wiedzę w tematyce Prawa Zamówień Publicznych, a także studentów prawa. Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników praktycznej wiedzy dotyczącej...
Kupony rabatowe dodawane do zakupów dają możliwość zaoszczędzić sporą część pieniędzy. Kupony takie można znaleźć w gazetkach promocyjnych, na stronach internetowych, w tygodnikach lub miesięcznikach, a także w sklepach. 
undicom.pl
tworzenie stron internetowych katowice
created by