Consensus facit legem – Zgoda tworzy prawo
Najczęściej zadawane pytania - Dla kogo zwolnienie z kosztów sądowych?
Dla kogo zwolnienie z kosztów sądowych?

Zwolnienie z kosztów sądowych występuje w procedurze cywilnej i przysługuje w prawem określonych sytuacjach. Zasadniczo wniesienie pozwu do sądu cywilnego wiąże się także z wniesieniem opłaty, którą określa ustawa. Zwolnienia można zasadniczo wyodrębnić te ustawowe, oraz inne.

Do ustawowych należą między innymi strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych lub w sprawach o ustalenie ojcostwa. Szczegółowo kwestie związane z opłatami sądowymi i dopuszczalnym zwolnieniem z opłat reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Rozróżnia ona zwolnienie częściowe i całkowite, jak też sytuację osoby fizycznej i odrębne przepisy dla osób prawnych. Sąd zwalnia z kosztów sądowych tylko i wyłącznie na wniosek strony, nigdy nie z urzędu. Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych strona może wnieść zarówno pisemnie, jak i ustnie do protokołu sprawy, co może nastąpić przed rozpoczęciem postępowania, jak i w trakcie postępowania.

Właściwym sadem do wydania decyzji o zwolnieniu z kosztów sądowych jest sąd, przed którym toczy się postępowanie, a realne koszty sądowe ponosi wówczas Skarb Państwa. Jeżeli strona wykaże swoją niezamożność w stosunku do wydatków na prowadzenie sprawy, sąd zwalnia ją z opłat całkowicie lub w części, w zależności od udokumentowania swojej sytuacji materialnej i wpływu kosztów sądowych na utrzymanie siebie i rodziny.

Jednym z dokumentów warunkujących zwolnienie jest oświadczenie o stanie majątkowym i osobistym złożone na formularzu urzędowym. 

KontaktSzybka porada
SONDA
Obecne zarobki sędziów i prokuratorów są:
wystarczające
zbyt wysokie
za niskie
Zobacz wyniki
Wróć do głosowania
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE ARTYKUŁY
Zgodnie z ustawą każdy zakład ubezpieczeń może (i zwykle to robi) zastrzec sobie prawo do ograniczenia odpowiedzialności polisy za szkody powstałe w wyniku stanu nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków lub w wyniku działalności przestępczej.
Nowelizacja przepisów Kodeksu pracy, który wprowadził pojęcie mobbingu, weszły w życie 1 stycznia 2004 r. Art. 94 ³ § 2 k.p. stanowi, że mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i...
Prawo, które stanowi o ochronie życia od poczęcia, reguluje także sprawy dotyczące szkód doznanych w okresie przed narodzeniem. Chodzi głównie o błędy popełnione przez lekarza, sprawującego opiekę nad ciężarną matką. Rzadziej szkody powstają z powodu stresu lub...
undicom.pl
tworzenie stron internetowych katowice
created by