Consensus facit legem – Zgoda tworzy prawo
Najczęściej zadawane pytania - Apelacja, co to takiego?
Apelacja, co to takiego?

Jeśli nie zgadzasz się z wyrokiem sądu masz prawo odwołać się do sądu wyższej instancji o zmianę tego wyroku, złagodzenie go, bądź unieważnienie. Dotyczy to wszystkich wydziałów sądu oraz wszystkich wyroków. Apelacją możemy zaskarżyć wyrok w całości lub tylko jego część.

Trzeba to konkretnie zaznaczyć we właściwym piśmie procesowym. Określamy dokładnie, że nie zgadzamy się z wyrokiem w części dotyczącej kwalifikacji prawnej czynu, z całością rozstrzygnięcia o karze i środkach karnych lub z wyrokiem w całości. Aby wnieść apelację należy najpierw złożyć pisemny wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku. Natomiast od chwili doręczenia uzasadnienia wyroku mamy 14 dni na wniesienie apelacji, którą składamy na piśmie do Sądu Odwoławczego, za pośrednictwem Sądu, który wyrok wydał. Trzeba też pamiętać, iż przepisy dotyczące apelacji mówią jasno, że tylko te rozstrzygnięcia i ustalenia, które naruszają nasze prawa lub szkodzą naszym interesom można zaskarżyć. To oznacza, że oskarżony nie może wnieść apelacji od wyroku uniewinniającego, domagając się skazania.

Wyroki sądów apelacyjnych w podobny sposób można zaskarżyć do Sadów wyższej instancji. W przypadku apelacji warto korzystać z fachowej pomocy prawnej.

KontaktSzybka porada
SONDA
Obecne zarobki sędziów i prokuratorów są:
wystarczające
zbyt wysokie
za niskie
Zobacz wyniki
Wróć do głosowania
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE ARTYKUŁY
Od 2006r. we Włoszech istnieje nowy rynek dla polskich pracowników. By osiągnąć emeryturę za pracę we Włoszech należy przekroczyć wiek emerytalny (mężczyźni 65 r życia, kobiety 60 r życia), i okres składkowy –20 lat
Prowadząc działalność gospodarczą nie sposób jest nie używać podstawowych pojęć, które odnoszą się do określenia właścicieli działalności gospodarczej oraz organizacji i funkcjonowania danej firmy.
Często, właściciele działalności gospodarczej, w celu osiągnięcia jakiejś konkretnej korzyści, postanawiają wejść w konkretny układ z innym przedsiębiorcą. Umożliwia to im zdobycie określonych środków czy też zwiększa możliwości, a takiego stanu rzeczy niejednokrotnie...
undicom.pl
tworzenie stron internetowych katowice
created by