Consensus facit legem – Zgoda tworzy prawo
Kalkulatory
Daty
Kalkulator pozwala wyliczyć datę, jaka będzie po upływie określonej ilości dni, miesięcy i lat od określonego dnia.

Krok 1. Podaj datę początkową:
Krok 2. Data ma być wyliczona po upływie:
Ilość lat
Ilość miesięcy
Ilość dni


undicom.pl
tworzenie stron internetowych katowice
created by