Consensus facit legem – Zgoda tworzy prawo
Kalkulatory
Kalkulator pozwala wyliczyć datę, jaka będzie po upływie określonej ilości dni, miesięcy i lat od określonego dnia.
Kalkulator pozwala wyliczyć ile dni zawiera okres czasu pomiędzy zadanymi terminami.
Kwota odsetek jest wyliczana po wprowadzeniu wysokości zaległości oraz ilości dni.
Kalkulator oblicza wartość netto i brutto ceny towaru przy zadanej stawce VAT.
Kalkulator przelicza wartość dowolnie wybranych walut według kursu publikowanego przez NBP.
Kalkulator pozwala wyliczyć staż pracy po podaniu daty zatrudnienia i zwolnienia.
Kalkulator pozwala sobliczyć opłaty, jakie należy ponieść kupując mieszkanie.
Kalkulator pozwala wyliczyć kwotę netto przy umowie zlecenia.
Kwota odsetek jest wyliczana po wprowadzeniu wysokości zaległości oraz ilości dni.
Kalkulator oblicza wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne.
undicom.pl
tworzenie stron internetowych katowice
created by