Consensus facit legem – Zgoda tworzy prawo
FIRMA - WIADOMOŚCI
Tagi: firma, praca, likwidacja stanowiska, pracownik

Likwidacja stanowiska pracy-prawa pracownika, obowiązki pracodawcy

Likwidacja stanowiska pracy uprawnia do wypowiedzenia stosunku pracy pracownikowi, zazwyczaj jako powód likwidacji podawane są oszczędności i względy ekonomiczne, redukcja etatów itp. problematycznym staje się redukcja zatrudnienia pracowników na równorzędnych stanowiskach, gdyż trudne jest wykazanie dlaczego jak raz zwolniony został Kowalski, a nie Nowak. Wszystkim pracownikom zwalnianym z powodu likwidacji zakładu pracy, stanowiska pracy zgodnie z kodeksem pracy przysługuje odprawa, a jej wysokość zależna jest od stażu pracy w danej firmie pracownika kończącego pracę. Inną kwestią jest fakt, że pracodawca w terminie do pół roku po zlikwidowaniu stanowiska i zwolnieniu pracownika z tej przyczyny nie może zatrudnić nikogo w tym samym charakterze. Istotny w tej sytuacji jest zakres obowiązków i faktycznie wykonywana praca, nie zaś jak często uważają pracodawcy nazwa stanowiska pracy nieco inna niż poprzednia. Pracownik, który został zwolniony i nabył taką wiedzę, iż pracodawca zatrudnił na jego miejsce przed upływem 6 miesięcy, ma prawo wnieść sprawę do sądu pracy żądając przywrócenia do pracy oraz o odszkodowanie pieniężne z tego tytułu.
 

Bardzo duże znaczenie ma również przepis stanowiący o przejęciu pracowników, kiedy następuje przejęcie części lub całości przedsiębiorstwa przez inny podmiot, wówczas nie mamy do czynienia z likwidacją stanowisk pracy i nie mogą być oni zwolnieni na tej podstawie. Niestety wielu pracodawców wykorzystuje tę możliwość pozorując likwidację stanowisk pracy w celu zwolnienia pracownika, lub nawet większej ilości pracowników. Kiedy jako zwolnieni pracownicy posiadamy realne dowody na wykroczenie w tym zakresie możemy dochodzić swoich praw, a celem ustalenia roszczeń można skontaktować się z prawnikami z www.doradzamyprawnie.pl.
 

Podstawę prawną dla uregulowań zasad zwalniania i wypłaty odpraw z tego tytułu stanowi ustawa z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Dodać należy, że ustawa dotyczy zwolnień w zakładach zatrudniających więcej niż dwudziestu pracowników. Wysokość odprawy wynosi w przypadku stażu pracy do dwóch lat jednomiesięczne wynagrodzenie, natomiast w przypadku stażu między 2 a 8 lat jest to suma dwukrotnego wynagrodzenia, a przy pracy powyżej 8 lat jest to 3 miesięczne wynagrodzenie. Do otrzymania odprawy wypowiedzenie musi być spowodowane winą pracodawcy, do której likwidacja stanowiska się wlicza, wówczas nie ma wymogu, by wypowiedzenie nie mogło być podpisane za porozumieniem stron z uwzględnieniem powodu wypowiedzenia.


PODZIEL SIĘ:
KOMENTARZE
DODAJ NOWY KOMENTARZ
Autor
Treść
Przepisz kod z obrazka
ZOBACZ TAKŻE
Kodeks pracy przyjazny pracownikom, czy pracodawcom?
Czy kodeks pracy bardziej jest przychylny pracownikom, czy pracodawcom, to pytanie i kwestia do dyskusji. Oczywiście każdy ma prawo mieć swoje zdanie w temacie, jednak dzięki zapisom kodeksu pracownicy wiele zyskują w zakresie ochrony stosunku pracy, bezpieczeństwa jakie pracodawca zobowiązany jest zapewnić oraz wielu zagadnień, które reguluje z korzyścią dla pracownika.  czytaj więcej
Michał Mitoń
Prawnik - Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Aplikant I roku Izby Komorniczej w Warszawie. Specjalizuje się w - procedurze cywilnej: postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające, postępowanie przed sądem...
Dariusz P. Kała
Doktorant - w Katedrze Podstaw Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Specjalizuje się w - prawie cywilnym i prawie cywilnym procesowym. Aktualnie - poza działalnością w...
Łukasz Robaszkiewicz
Radca Prawny - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Specjalizuje się w - prawie rodzinnym i opiekuńczym, w szczególności: rozwody, separacje, podział majątku wspólnego, alimenty, ustalenie ojcostwa. Aktualnie - poza...
Paweł Hudzik
Prawnik - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Specjalizuje się w - prawie administracyjnym, prawie pracy a także w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Aktualnie - poza działalnością w Doradzamyprawnie.pl, prowadzi...
zobacz wszystkich naszych prawników »
SONDA
Obecne zarobki sędziów i prokuratorów są:
wystarczające
zbyt wysokie
za niskie
Zobacz wyniki
Wróć do głosowania
undicom.pl
tworzenie stron internetowych katowice
created by