Consensus facit legem – Zgoda tworzy prawo

FIRMA - WIADOMOŚCI

11 października 2012, 09:46
Jeżeli ubezpieczony pracuje w kilku miejscach, lekarz stwierdzający jego niezdolność do pracy będzie musiał wystawić odpowiednią liczbę zwolnień. To na podstawie tego dokumentu płatnik wypłaca zasiłek ubezpieczonemu. czytaj więcej
11 października 2012, 09:45
Przybywa osób z zagranicznym stażem pracy. W praktyce coraz większego znaczenia nabiera zagadnienie ustalania stażu pracy z uwzględnieniem okresów pracy z innych państw, zwłaszcza państw członkowskich UE. czytaj więcej
11 października 2012, 09:45
Zatrudnienie nowego pracownika niestety za sobą wiele obowiązków, jakie ma przed sobą pracodawca. Zanim dojdzie do podpisania umowy o pracę, przyszły pracodawca zobowiązany jest do skierowania pracownika na wstępne badania lekarskie, w celu uzyskania dokumentu potwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku. czytaj więcej
11 października 2012, 09:43
Przedmiot i treść stosunku pracy uregulowane są przepisami prawa pracy, a w szczególności kodeksu pracy. czytaj więcej
11 października 2012, 09:42
Umowa o dzieło, podobnie jak umowa zlecenia, jest jedną z atrakcyjniejszych dla pracodawcy form zatrudniania pracowników. Z uwagi na fakt, że do umowy nie mają zastosowania przepisy kodeksu pracy, wykonawcy dzieła przysługują tylko prawa bezpośrednio wynikające z treści umowy, a powstałe w wyniku realizacji umów spory rozpatrują sądy cywilne. czytaj więcej
11 października 2012, 09:42
Telepraca w ostatnich latach zyskała na popularności, jest to jedna z bardziej popularnych elastycznych form zatrudnienia. Kodeks pracy wprowadził nowelizację ustawy, dzięki czemu ten rodzaj zatrudnienia zyskał na swojej atrakcyjności. czytaj więcej
11 października 2012, 09:40
Pracodawca zobowiązany jest do ochrony życia i zdrowia zleceniobiorców poprzez zapewnienie higienicznych i bezpiecznych warunków pracy przy odpowiednim zastosowaniu oraz wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. czytaj więcej
11 października 2012, 09:40
Decyzja pracodawcy o nałożeniu kary porządkowej nie ma znamion ostatecznych, w pewnych przypadkach pracownik ma prawo do odwoływania się od decyzji i może podjąć pewne działania, które spowodują cofnięcie nałożonej kary. Zawiadomienie o ukaraniu pracownika powinno wystąpić w formie pisemnej, musi zawierać pouczenie o przysługującym prawie zgłoszenia sprzeciwu oraz terminie jego wniesienia. czytaj więcej
11 października 2012, 09:39
Nowelizacja przepisów Kodeksu pracy, który wprowadził pojęcie mobbingu, weszły w życie 1 stycznia 2004 r. Art. 94 ³ § 2 k.p. stanowi, że mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. czytaj więcej
11 października 2012, 09:39
Obecnie kobiety stają na równi w rozwoju zawodowym z mężczyznami, posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie oraz doskonale sprawdzają się na stanowiskach zawodniczych. Jednak pnąc się na szczyt sukcesów napotykają na wiele przeszkód, które bardzo często stają się niemożliwe do pokonania. czytaj więcej
11 października 2012, 09:38
Dodatkowe bonusy w pracy, jak powszechnie wiadomo każdy pracownik, który jest zadowolony ze swojej pracy wykonuje powierzone mu zadania z większym zapałem oraz sumiennością. Samochód, komórki oraz laptopy są niezbędnymi narzędziami pracy, dzięki czemu pracodawcy mają cały wachlarz możliwości pozapłacowych świadczeń dla pracowników. Tego typu dodatki są metodą motywowania pracowników, oraz stawiania na tych z największymi możliwościami i umiejętnościami. czytaj więcej
11 października 2012, 09:38
W pełnej wysokości „trzynastka” przysługuje pracownikom, którzy przepracowali u danego pracodawcy pełny rok kalendarzowy, jeżeli natomiast okres pracy jest krótszy to wynagrodzenie przysługuje im proporcjonalnie do przepracowanego okresu o ile ten nie był krótszy niż sześć miesięcy. czytaj więcej
Grzegorz Olszowski
Prawnik - Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Specjalizuje się w - postępowaniach egzekucyjnych, prawie handlowym, upadłości konsumenckiej. Aktualnie - poza działalnością w Doradzamyprawnie.pl, pełni...
Paweł Hudzik
Prawnik - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Specjalizuje się w - prawie administracyjnym, prawie pracy a także w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Aktualnie - poza działalnością w Doradzamyprawnie.pl, prowadzi...
Michał Mitoń
Prawnik - Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Aplikant I roku Izby Komorniczej w Warszawie. Specjalizuje się w - procedurze cywilnej: postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające, postępowanie przed sądem...
Dariusz P. Kała
Doktorant - w Katedrze Podstaw Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Specjalizuje się w - prawie cywilnym i prawie cywilnym procesowym. Aktualnie - poza działalnością w...
zobacz wszystkich naszych prawników »
SONDA
Obecne zarobki sędziów i prokuratorów są:
wystarczające
zbyt wysokie
za niskie
Zobacz wyniki
Wróć do głosowania
undicom.pl
tworzenie stron internetowych katowice
created by