Consensus facit legem – Zgoda tworzy prawo
RODZINA - WIADOMOŚCI
Tagi: emerytury, renty, ubezpieczenia,

Emerytura po zmarłym małżonku

Świadczenia o które można ubiegać się po śmierci małżonka ustawa emerytalna opisuje jako uprawnienia wdowy do renty rodzinnej. Nie znaczy to jednak, że wdowiec jest pozbawiony takiego prawa. Ustawa obejmuje zarówno wdowy jak i wdowców którzy spełniają odpowiednie warunki.

Aby uzyskać prawo do renty rodzinnej, czyli potocznie mówiąc emerytury po mężu lub żonie, w chwili śmierci małżonka należy mieć ukończone 50 lat lub wykazywać niezdolność do wykonywania pracy. Nie jest uregulowana kwestia niezdolności częściowej lub całkowitej, zatem oba te przypadki kwalifikują do pobierania renty rodzinnej. Niezdolność musi być jednak potwierdzona przez lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej ZUS. Jeżeli wdowa nie ukończyła 50 lat i była zdolna do pracy w chwili śmierci męża może starać się o przyznanie renty rodzinnej jeszcze przez 5 lat od daty zgonu męża, bądź zaprzestania wychowywania dzieci, jeśli w tym czasie spełni któryś z wymienionych warunków.

Uprawnienia do pobierania świadczenia jakim jest renta rodzinna po zmarłym nabiera się także jeśli żona ma pod opieką nieletnie lub uczące się potomstwo, aż do chwili ukończenia pełnoletniości, bądź zaprzestania nauki przez dzieci. Jeśli wdowa bądź wdowiec nie spełnia wyżej wymienionych warunków istnieje także możliwość pobierania świadczenia po zmarłym jeśli sytuacja materialna jest zła. Czyli osoba zostaje bez środków do życia. W takim przypadku rentę rodzinną przyznaje się na okres jednego roku. Jeśli przez ten czas osoba uprawniona nie znajdzie pracy, ale będzie podnosiła swoje kwalifikacje zawodowa, poprzez uczestnictwo w kursach zawodowych itp. przysługuje jej prawo do pobierania świadczenia przez czas trwania kursu lub szkolenia, nie dłuższy jednak niż kolejny rok. Według przepisów ciężka sytuacja materialna nie musi istnieć w dniu śmierci jednego z małżonków, ale w czasie gdy składa się wniosek o przyznanie renty rodzinnej.

Oznacza to, że jeśli w dniu śmierci osoba posiada pracę, ale utraci ją może otrzymać świadczenie. Istnieje jednak jeszcze kilka kryteriów przyznawania renty rodzinnej po zmarłym. Zmarły w chwili śmierci musiał być uprawniony do pobierania emerytury bądź renty oraz osoba ubiegająca się o świadczenie musi być w związku małżeńskim z denatem. Jeśli małżonkowie są po rozwodzie istnieje możliwość poboru renty rodzinnej jeśli małżonek maił nałożone przez sąd alimenta na dzieci, które obecne są pod opieka wdowy.

W takich sprawach prosimy o kontakt przez Palel: Zadaj pytanie prawnikowi 


PODZIEL SIĘ:
KOMENTARZE
DODAJ NOWY KOMENTARZ
Autor
Treść
Przepisz kod z obrazka
ZOBACZ TAKŻE
Przesunięcia terminów płatności składek ZUSowskich przez samorządy
Ministerstwo finansów wyklucza możliwość przesunięcia terminu płatności składek na ubezpieczenia społeczne przez samorządy. W ocenie resortu zagraża to płynności finansowej ZUS. czytaj więcej
25 października 2012, 13:43
25 października 2012, 13:43
25 października 2012, 13:42
Tomasz Szambelan
Prawnik - Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II   Specjalizuję się w - prawie cywilnym, prawie pracy, prawie rodzinnym, prawie gospodarczym   Aktualnie - poza działalnościa w portalu,...
Dariusz P. Kała
Doktorant - w Katedrze Podstaw Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Specjalizuje się w - prawie cywilnym i prawie cywilnym procesowym. Aktualnie - poza działalnością w...
Michał Mitoń
Prawnik - Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Aplikant I roku Izby Komorniczej w Warszawie. Specjalizuje się w - procedurze cywilnej: postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające, postępowanie przed sądem...
Łukasz Robaszkiewicz
Radca Prawny - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Specjalizuje się w - prawie rodzinnym i opiekuńczym, w szczególności: rozwody, separacje, podział majątku wspólnego, alimenty, ustalenie ojcostwa. Aktualnie - poza...
zobacz wszystkich naszych prawników »
SONDA
Obecne zarobki sędziów i prokuratorów są:
wystarczające
zbyt wysokie
za niskie
Zobacz wyniki
Wróć do głosowania
undicom.pl
tworzenie stron internetowych katowice
created by