Consensus facit legem – Zgoda tworzy prawo

RODZINA - WIADOMOŚCI

25 października 2012, 13:43
KRUS jest instytucją państwową, która zajmuje się ubezpieczaniem społecznym rolników. Wszystko jest określone w ustawie z dnia 20 grudnia 1990r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. czytaj więcej
25 października 2012, 13:43
Specjalne warunki uzyskania prawa do emerytury górniczej dotyczy tylko pracowników którzy zajmują się bezpośrednio wydobyciem. czytaj więcej
25 października 2012, 13:42
Nauczyciele to jedyna grupa zawodowa która może uzyskać wcześniejszą emeryturę lub pomostowkę. czytaj więcej
25 października 2012, 13:42
Indywidualne Konto Emerytalne od początku tego roku jest zastąpione przez Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. czytaj więcej
25 października 2012, 13:42
Wielu Polaków ma już konto na konkretnym otwartym funduszu emerytalnym, jednak z różnych przyczyn myślą oni o zmianie OFE. czytaj więcej
25 października 2012, 13:41
Od stycznia 2012 w trzecim filarze poza IKE (Indywidualnym Kontem Emerytalnym) oraz PPE (Pracowniczymi Programami Emerytalnymi) doszło tzw. IKZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Polski rząd bardzo propaguje korzystanie z pakietu trzeciego filaru. czytaj więcej
25 października 2012, 13:41
Powszechne Towarzystwo Emerytalne zostało powołane do zarządzania i administracji otwartymi funduszami emerytalnymi. PTE jest spółką akcyjną, która zatrudnia specjalistów ze wszystkich dostępnych na rynku kapitałowym OFE. czytaj więcej
25 października 2012, 13:40
Program Czterech Reform powstał dzięki Jerzemu Buzkowi, który go opracował i wprowadził. Składa się on z reformy oświatowej, reformy emerytalnej, reformy administracyjnej i reformy zdrowotnej. Program został wprowadzony w 1999r. czytaj więcej
25 października 2012, 13:40
Osoba która ubiega się o prawo do emerytury pomostowej musi spełniać każde z następujących warunków: czytaj więcej
25 października 2012, 13:40
Pomostówka, czyli inaczej emerytura pomostowa jest świadczeniem pieniężnym oferowanym części pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub wykonującym pracę o szczególnym charakterze. Muszą oni spełniać dodatkowe wymagania, takie jak prawa do emerytury, określony wiek itp. czytaj więcej
25 października 2012, 13:39
Kompleksowy System Informacyjny zbudowany w 1996r. jest bardzo krytykowany. Największym grzechem jest błędne funkcjonowanie systemu oraz nieegzekwowanie naprawy przez zamawiającego oraz zawyżone koszty budowy. W momencie budowania podstawy prawne działania tego przedsięwzięcia nie były jeszcze jasno określone. Wobec tego wszelkie komplikacje wynikały z błędnej, luźnej interpretacji  nieprecyzyjnie określonych wymagań. czytaj więcej
25 października 2012, 13:39
Do najważniejszych zadań ZUSu należy wprowadzanie w życie postulatów określonych w przepisach o ubezpieczeniach społecznych, poprzez egzekucję administracyjną i sądową odbieranie należności ze składek z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Ponadto musi on dysponować pieniędzmi z FUSu (funduszu ubezpieczeń społecznych), funduszu rezerwy demograficznej i Funduszu Alimentacyjnego. Co więcej musi on kontrolować orzecznictwo o tymczasowej niezdolności do pracy oraz realizować umowy międzynarodowe dotyczące ubezpieczeń społecznych. czytaj więcej
Michał Mitoń
Prawnik - Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Aplikant I roku Izby Komorniczej w Warszawie. Specjalizuje się w - procedurze cywilnej: postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające, postępowanie przed sądem...
Dariusz P. Kała
Doktorant - w Katedrze Podstaw Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Specjalizuje się w - prawie cywilnym i prawie cywilnym procesowym. Aktualnie - poza działalnością w...
Paweł Hudzik
Prawnik - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Specjalizuje się w - prawie administracyjnym, prawie pracy a także w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Aktualnie - poza działalnością w Doradzamyprawnie.pl, prowadzi...
Łukasz Robaszkiewicz
Radca Prawny - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Specjalizuje się w - prawie rodzinnym i opiekuńczym, w szczególności: rozwody, separacje, podział majątku wspólnego, alimenty, ustalenie ojcostwa. Aktualnie - poza...
zobacz wszystkich naszych prawników »
SONDA
Obecne zarobki sędziów i prokuratorów są:
wystarczające
zbyt wysokie
za niskie
Zobacz wyniki
Wróć do głosowania
undicom.pl
tworzenie stron internetowych katowice
created by