Consensus facit legem – Zgoda tworzy prawo
RODZINA - WIADOMOŚCI
Tagi: dziecko, rodzina, sprawy rodzinne

Utrudnianie kontaktu dziecka z rodzicem pod groźbą kary

Bardzo często kobiety chcąc zrobić na złość byłemu partnerowi utrudniają mu widywanie się z ich wspólnym dzieckiem. Nawet jeśli widzenia zagwarantowane są sądownie, bardzo często dochodzi do omijania tych postanowień przez rodzica sprawującego opiekę nad dzieckiem.

Nowe zmiany w kodeksie cywilnym , w zapisach dotyczących opieki nad dzieckiem skierowane są przeciwko takim zachowaniom. Sąd może nałożyć nakaz zapłaty sumy pieniężnej, którą przyznawać będzie uprawnionemu do kontaktu z dzieckiem na jego wniosek. Najpierw sąd stwierdzi zagrożenie na wypadek niezastosowania się zobowiązanego do orzeczenia ustalającego kontakty. Jeśli to nie wpłynie na zachowanie rodzica zobowiązanego do umożliwienia kontaktu z dzieckiem jego drugiemu rodzicowi, ten będzie mógł wystąpić do sądu, aby nakazał zobowiązanemu zapłatę na jego rzecz kwoty stanowiącej iloczyn kwoty, którą sąd zagroził za każde naruszenie i liczby naruszeń.

W obydwóch sprawach postępowanie toczyć się będzie w obecności obojga rodziców, tak aby obie strony mogły przedstawić swoje racje przed sądem. Jest to bardzo ważne, aby rodzic zobowiązany do umożliwiania widzeń mógł określić przyczyny swojego zachowania lub przedstawić dowody, które będą świadczyć, że nie robi tego celowo. Zagrożenie nakazaniem zapłaty sumy pieniężnej może być orzeczone już w postanowieniu ustalającym kontakty z dzieckiem, a więc w przypadku naruszenia obowiązku, sąd od razu nakaże zapłatę wyliczonej kwoty.

Sąd ustalając kontakty zagrozi nakazaniem zapłaty sumy pieniężnej w chwili, gdy istnieje obawa, że zobowiązany nie zechce wykonać swojego obowiązku. W szczególności, gdy zeznania usilnie dowodzą, iż rodzic zobowiązany do umożliwiania widzeń wyraźnie pokazuje, że nie chce by dziecko miało kontakt z drugim rodzicem. Wysokość zasądzonej kwoty dla zobowiązanego nie wywiązującego się z postanowień sądu nie ma granicy minimalnej i maksymalnej, lecz musi być adekwatna do budżetu jakim dysponuje zobowiązany. Rodzic, któremu uniemożliwiło się spotkanie z dzieckiem orzeczone przez sąd ma także prawo domagać się od osoby zobowiązanej, która uniemożliwi kontakt z dzieckiem zwrotu wydatków poniesionych w związku z przygotowaniem się do widzenia z dzieckiem. Są to koszty podroży, zakupionych biletów do kina lub na inne imprezy, na które miało udać się dziecko.

Prawomocne postanowienie sądu, w którym nakazano zapłatę należnej sumy pieniężnej, jest tytułem wykonawczym bez potrzeby nadawania mu klauzuli wykonalności. Jeśli macie Państwo problemy z widywaniem swojego dziecka, a posiadacie orzeczenie sądu prawnicy portalu doradzamyprawnie.pl pomogą Państwu dochodzić swoich praw.


PODZIEL SIĘ:
KOMENTARZE
DODAJ NOWY KOMENTARZ
Autor
Treść
Przepisz kod z obrazka
ZOBACZ TAKŻE
Różnice pomiędzy adopcją, a tworzeniem rodziny zastępczej
Zanim podejmiemy decyzję o przysposobieniu dziecka lub stworzeniu rodziny zastępczej koniecznie zapoznajmy się z jej skutkami prawnymi. W obydwóch przypadkach o powierzeniu dziecka nowej rodzinie decyduje sąd. Adopcja to proces, który prawnie łączy rodziców z dzieckiem przysposobionym.  czytaj więcej
16 lutego 2012, 08:50
16 lutego 2012, 08:48
Paweł Hudzik
Prawnik - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Specjalizuje się w - prawie administracyjnym, prawie pracy a także w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Aktualnie - poza działalnością w Doradzamyprawnie.pl, prowadzi...
Dariusz P. Kała
Doktorant - w Katedrze Podstaw Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Specjalizuje się w - prawie cywilnym i prawie cywilnym procesowym. Aktualnie - poza działalnością w...
Tomasz Szambelan
Prawnik - Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II   Specjalizuję się w - prawie cywilnym, prawie pracy, prawie rodzinnym, prawie gospodarczym   Aktualnie - poza działalnościa w portalu,...
Michał Mitoń
Prawnik - Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Aplikant I roku Izby Komorniczej w Warszawie. Specjalizuje się w - procedurze cywilnej: postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające, postępowanie przed sądem...
zobacz wszystkich naszych prawników »
SONDA
Obecne zarobki sędziów i prokuratorów są:
wystarczające
zbyt wysokie
za niskie
Zobacz wyniki
Wróć do głosowania
undicom.pl
tworzenie stron internetowych katowice
created by