Consensus facit legem – Zgoda tworzy prawo
RODZINA - WIADOMOŚCI
Tagi: urlop macierzyński, rodzina,

Urlop macierzyński

Urlop macierzyński

Z tytułu urodzenia dziecka należny jest pracownicy urlop macierzyński, który w polskim systemie prawnym jest obowiązkowy w zakresie wykorzystania 12 tygodni. Co do zasady długość urlopu macierzyńskiego wynosi 20 tygodni od dnia porodu plus urlop dodatkowy na wniosek pracownicy, traktowany jako macierzyński wynoszący od 2012 roku cztery tygodnie.

Od kilku lat obowiązuje również przepis umożliwiający urlop tak zwany tacierzyński, który wybrać może ojciec dziecka, jednakże jest to jedynie 8 tygodni po skończonym 14 tygodniu urlopu macierzyńskiego i w przypadku rezygnacji z urlopu macierzyńskiego przez matkę urlop ten musi zostać wybrany przez ojca. Wiele osób interesuje się możliwością dorobienia do wynagrodzenia z tytułu urlopu macierzyńskiego, co prawo również przewiduje, zaznaczając jednak iż możliwość taka jest jedynie na zasadach umów cywilnoprawnych z innymi pracodawcami niż pracodawca wypłacający urlop macierzyński. Specyficzną formą urlopu macierzyńskiego jest zasiłek macierzyński wypłacany kobiecie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w przypadku kiedy umowa o pracę pracownicy wygasła w dniu porodu (sytuacja taka ma miejsce kiedy pracownica zatrudniona na czas oznaczony została zwolniona w trakcie ciąży lub okres na jaki umowa była zawarta upłynął w trakcie ciąży, wówczas z mocy prawa umowa jest przedłużana do dnia porodu). Podobnie jak w wypadku urlopu macierzyńskiego, z pobierania zasiłku nie można dobrowolnie zrezygnować.
 

Podstawą wymiaru wynagrodzenia za czas przebywania na urlopie macierzyńskim stanowi średnia za okres wynagrodzenia z 12 miesięcy poprzedzających zaistnienie uprawnienia, z uwzględnieniem premii i dodatków, pomijając premie uznaniowe od których nie były naliczane składki ZUS. Problematyczna może być do ustalenia kwota świadczenia, kiedy pracownica przebywała w trakcie ciąży na zwolnieniu lekarskim, gdyż wówczas kwota wynagrodzenia za urlop macierzyński będzie taka sama jak za płatne 100% zwolnienie lekarskie. Jeżeli pracownica nie pracowała 12 miesięcy u danego pracodawcy liczy się średnia z tylu miesięcy ile przepracowała tylko u tego pracodawcy.

Nie rzadko obliczenia te bywają krzywdzące dla kobiet, natomiast mając wątpliwości co do okresów i sposobu naliczenia wynagrodzenia można kontaktować się ze specjalistami prawa pracy przez www.doradzamyprawnie.pl.


PODZIEL SIĘ:
KOMENTARZE
DODAJ NOWY KOMENTARZ
Autor
Treść
Przepisz kod z obrazka
ZOBACZ TAKŻE
Różnice pomiędzy adopcją, a tworzeniem rodziny zastępczej
Zanim podejmiemy decyzję o przysposobieniu dziecka lub stworzeniu rodziny zastępczej koniecznie zapoznajmy się z jej skutkami prawnymi. W obydwóch przypadkach o powierzeniu dziecka nowej rodzinie decyduje sąd. Adopcja to proces, który prawnie łączy rodziców z dzieckiem przysposobionym.  czytaj więcej
16 lutego 2012, 08:50
16 lutego 2012, 08:48
Paweł Hudzik
Prawnik - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Specjalizuje się w - prawie administracyjnym, prawie pracy a także w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Aktualnie - poza działalnością w Doradzamyprawnie.pl, prowadzi...
Łukasz Robaszkiewicz
Radca Prawny - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Specjalizuje się w - prawie rodzinnym i opiekuńczym, w szczególności: rozwody, separacje, podział majątku wspólnego, alimenty, ustalenie ojcostwa. Aktualnie - poza...
Tomasz Szambelan
Prawnik - Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II   Specjalizuję się w - prawie cywilnym, prawie pracy, prawie rodzinnym, prawie gospodarczym   Aktualnie - poza działalnościa w portalu,...
Michał Mitoń
Prawnik - Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Aplikant I roku Izby Komorniczej w Warszawie. Specjalizuje się w - procedurze cywilnej: postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające, postępowanie przed sądem...
zobacz wszystkich naszych prawników »
SONDA
Obecne zarobki sędziów i prokuratorów są:
wystarczające
zbyt wysokie
za niskie
Zobacz wyniki
Wróć do głosowania
undicom.pl
tworzenie stron internetowych katowice
created by