Consensus facit legem – Zgoda tworzy prawo
RODZINA - WIADOMOŚCI
Tagi: szkoła, droga do szkoły, dziecko,

Samodzielna droga dziecka do szkoły

Samodzielna droga dziecka do szkoły

Nasza pociecha zaczyna poważny etap w swoim życiu. Droga do szkoły może być dla dziecka radością, ważne aby uczeń poznał zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Kto jest odpowiedzialny za czulenie dziecka na niebezpieczeństwa czyhające na drodze? Rodzice często zrzucają taką odpowiedzialność na szkołę.

Szkoła zaś od zawsze twierdzi, że nie jest od wychowywania dzieci a jedynie pomocą dla rodziców. Niektóre szkoły wymagają od rodziców, aby przez okres przynajmniej pierwszej klasy dziecko było przyprowadzane i odbierane ze szkoły. Zapracowani rodzice, którzy nie mogą liczyć na pomoc dziadków stawiają sobie pytanie czy wymagania dyrektora placówki szkolnej maja poparcie w prawie polskim? Otóż prawo polskie nie stanowi o tak szczegółowych sprawach jak droga do szkoły. Istnieje natomiast zapis art. 106 Kodeksu wykroczeń, który mówi:, „kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze grzywny albo karze nagany”.

Na tej podstawie można twierdzić, że dziecko które idzie do szkoły ukończywszy 7 rok życia może poruszać się samodzielnie bez zagrożenia poddania karze rodziców. Jeśli natomiast dziecko rozpoczyna naukę w szkole w wieku 6 lat, lub ukończy 7 w trakcie trwania roku szkolnego, to wtedy odpowiedzialność za dziecko podczas drogi do szkoły spoczywa na rodzicach, bądź opiekunach prawnych. Po ukończeniu 7 roku życia dziecko może poruszać się samodzielnie. Jeśli dyrektor placówki będzie nieugięty w sprawach samodzielnego powrotu do domu, rodzice mogą wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dziecku opieki do czasu, aż samodzielnie będą mogli zgłosić się po odbiór pociechy. Sprawa jest na tyle delikatna, że na dobrą sprawę należy kierować się zdrowym rozsądkiem. I ta zasada powinna przyświecać zarówno rodzicom jak i pracownikom placówek szkolnych. Zdecydowanie nie należy obarczać takimi problemami dzieci. Mając na uwadze dobro dziecka warto zaoszczędzić mu stresu i konflikt miedzy rodzicem a dyrekcja załagodzić możliwie najszybciej.

Jeśli wasza szkołą wymaga pod groźba kary przyprowadzania i odbierania dziecka skontaktuj się z nami przez www.doradzamyprawnie.pl , gdyż groźby takie są pozbawione podstaw prawnych.


PODZIEL SIĘ:
KOMENTARZE
DODAJ NOWY KOMENTARZ
Autor
Treść
Przepisz kod z obrazka
ZOBACZ TAKŻE
Różnice pomiędzy adopcją, a tworzeniem rodziny zastępczej
Zanim podejmiemy decyzję o przysposobieniu dziecka lub stworzeniu rodziny zastępczej koniecznie zapoznajmy się z jej skutkami prawnymi. W obydwóch przypadkach o powierzeniu dziecka nowej rodzinie decyduje sąd. Adopcja to proces, który prawnie łączy rodziców z dzieckiem przysposobionym.  czytaj więcej
16 lutego 2012, 08:48
14 lutego 2012, 11:16
Dariusz P. Kała
Doktorant - w Katedrze Podstaw Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Specjalizuje się w - prawie cywilnym i prawie cywilnym procesowym. Aktualnie - poza działalnością w...
Paweł Hudzik
Prawnik - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Specjalizuje się w - prawie administracyjnym, prawie pracy a także w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Aktualnie - poza działalnością w Doradzamyprawnie.pl, prowadzi...
Michał Mitoń
Prawnik - Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Aplikant I roku Izby Komorniczej w Warszawie. Specjalizuje się w - procedurze cywilnej: postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające, postępowanie przed sądem...
Tomasz Szambelan
Prawnik - Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II   Specjalizuję się w - prawie cywilnym, prawie pracy, prawie rodzinnym, prawie gospodarczym   Aktualnie - poza działalnościa w portalu,...
zobacz wszystkich naszych prawników »
SONDA
Obecne zarobki sędziów i prokuratorów są:
wystarczające
zbyt wysokie
za niskie
Zobacz wyniki
Wróć do głosowania
undicom.pl
tworzenie stron internetowych katowice
created by