Consensus facit legem – Zgoda tworzy prawo
RODZINA - WIADOMOŚCI
Tagi: adopcja, rodzina,

Różnice pomiędzy adopcją, a tworzeniem rodziny zastępczej

Różnice pomiędzy adopcją, a tworzeniem rodziny zastępczej

Zanim podejmiemy decyzję o przysposobieniu dziecka lub stworzeniu rodziny zastępczej koniecznie zapoznajmy się z jej skutkami prawnymi. W obydwóch przypadkach o powierzeniu dziecka nowej rodzinie decyduje sąd. Adopcja to proces, który prawnie łączy rodziców z dzieckiem przysposobionym.

Daje takie same prawa i obowiązki jak te, które posiadają rodzice naturalni względem swoich własnych dzieci. Po wyroku sądu przyznającym rodzinie adopcyjnej dziecko zmieniony zostaje jego akt urodzenia, a w miejsce danych rodziców naturalnych wpisane zostają dane rodziców adopcyjnych. Dziecko przyjmuje nazwisko rodziców adopcyjnych oraz możliwa jest zmiana imienia.

W przypadku dzieci starszych nie jest to praktykowane ze względów oczywistych. Rodzina adopcyjna nie podlega kontroli żadnej instytucji, tak jak to ma miejsce w przypadku opieki zastępczej. Nie otrzymuje żadnych środków finansowych na utrzymanie adoptowanego dziecka, ani nie posiada żadnych przywilejów. Na mocy prawa małoletni staje się po prostu dzieckiem nowych rodziców. Rodzina zastępcza, niespokrewniona z dzieckiem, staje się doraźną formą pomocy dziecku i jego rodzinie. Rodzice zastępczy czasowo podejmują się wychowywania i codziennej opieki. Otrzymują oni z funduszu opieki społecznej środki finansowe na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka. Posiadają także wiele przywilejów specjalnych( np. są pracownikami pod ochroną, mają pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do przedszkola)

Sposób sprawowania przez nich opieki podlega stałej kontroli sądu oraz organów finansujących. O ile sąd nie postanowi inaczej rodzice zastępczy zobowiązani są do umożliwienia dziecku kontaktu, w tym także spotkań z rodzicami naturalnymi. Opieka zastępcza nie rodzi więzi prawnych, jednak rodzice zastępczy mogą starać się o prawo do adopcji. Dziecko przebywające w rodzinie zastępczej zachowuje swoje nazwisko oraz nie zmienia się jego akt urodzenia. Jeśli władza rodzicielska rodziców naturalnych jest ograniczona lub zawieszona, a nie są oni jej całkowicie pozbawieni, wszystkie ważne decyzje dotyczące dziecka muszą być podejmowane w porozumieniu z nimi. Wiąże się to także z podejmowaniem decyzji o zabiegach medycznych, leczeniu, odbieraniu paszportu i zgodzie na wyjazd za granicę.

W przypadkach, gdy sytuacja życiowa rodziny naturalnej ulegnie trwałej poprawie sąd może rozwiązać rodzinę zastępczą i przywrócić dziecko do domu własnego. Są to oczywiście przypadki sporadyczne, jednak z punktu widzenia prawa całkowicie uzasadnione.


PODZIEL SIĘ:
KOMENTARZE
DODAJ NOWY KOMENTARZ
Autor
Treść
Przepisz kod z obrazka
ZOBACZ TAKŻE
16 lutego 2012, 08:50
16 lutego 2012, 08:48
Grzegorz Olszowski
Prawnik - Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Specjalizuje się w - postępowaniach egzekucyjnych, prawie handlowym, upadłości konsumenckiej. Aktualnie - poza działalnością w Doradzamyprawnie.pl, pełni...
Michał Mitoń
Prawnik - Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Aplikant I roku Izby Komorniczej w Warszawie. Specjalizuje się w - procedurze cywilnej: postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające, postępowanie przed sądem...
Paweł Hudzik
Prawnik - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Specjalizuje się w - prawie administracyjnym, prawie pracy a także w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Aktualnie - poza działalnością w Doradzamyprawnie.pl, prowadzi...
Tomasz Szambelan
Prawnik - Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II   Specjalizuję się w - prawie cywilnym, prawie pracy, prawie rodzinnym, prawie gospodarczym   Aktualnie - poza działalnościa w portalu,...
zobacz wszystkich naszych prawników »
SONDA
Obecne zarobki sędziów i prokuratorów są:
wystarczające
zbyt wysokie
za niskie
Zobacz wyniki
Wróć do głosowania
undicom.pl
tworzenie stron internetowych katowice
created by