Consensus facit legem – Zgoda tworzy prawo
RODZINA - WIADOMOŚCI
Tagi: dziecko, rodzina,

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci

O tym jak trudno ogarnąć pomysłowość dzieci wiedzą ich rodzice, nauczyciele i opiekunowie, a najlepsza zabawa może wyrządzić wiele szkód w otoczeniu. Dziecięca fantazja wielokrotnie ma nieprzewidywalne skutki, co jest wynikiem z punktu widzenia psychologicznego, braku zdolności do myślenia abstrakcyjnego.

Rozwija się ona dopiero po ukończeniu przez dziecko 10 roku życia. Oznacza to, że dziecko dopóki nie przekona się jakie skutki ma jego działanie, nie jest w stanie ich przewidzieć. Dlatego też prawo zgodnie wyłącza dzieci i młodzież z ogólnych zasad odpowiedzialności oraz obowiązku naprawienia szkody przez winnego sprawcę. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym dzieci do ukończenia trzynastego roku życia nie ponoszą żadnej odpowiedzialności odszkodowawczej. Za dzieci odpowiadają rodzice. Szkoły wymagają wielokrotnie od rodziców podpisania odpowiedzialności materialnej za wyrządzone szkody w czasie lekcji, wycieczek i wyjazdów. Sankcją za niepodpisanie takiego oświadczenia jest np: niezabranie dziecka na wyjazd.

Rodzic w czasie pobytu dziecka w szkole i pod opieką nauczycieli nie sprawuje nad nim pieczy i nie może odpowiadać za niedopilnowanie swojej pociechy na odległość. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego za szkody wyrządzone przez dzieci do 13 roku życia odpowiedzialny jest ten, kto z mocy ustawy lub umowy jest zobowiązany do nadzoru nad nimi i tylko wtedy, gdy nadzoru tego nie wykonywał starannie. Oznacza to, że jeśli opiekun grupy dopuści się uchybień w swoich obowiązkach, w chwili, gdy powstaje szkoda jest odpowiedzialny za nią. Rodzice w czasie przerw nie sprawują bezpośredniej opieki nad małoletnimi, nauczyciele zaś pełnią dyżury i do ich obowiązków należy pilnowanie uczniów, nie można więc wymagać od rodziców podpisywania takiej zgody na przejęcie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez dziecko znajdujące się pod opieką innej osoby. Jeśli chodzi o niepełnoletnią młodzież powyżej 13 roku życia, która ma zdolność deliktową, ale sprawca może się bronić, że nie miał pełnego rozeznania co do skutków swego czynu.

Można się domagać naprawienia szkody od samego dziecka, jeżeli z porównania posiadanego przez niego majątku i poszkodowanego wynika, że wymagają tego zasady współżycia. Dodatkowo za szkody wyrządzone przez niepełnoletniego odpowiadać może też zobowiązany do nadzoru, ale może się wybronić, wykazując, że dochował należnej pieczy. W przypadku wątpliwości dotyczących tematu zapraszamy do konsultacji z prawnikiem portalu doradzamyprawnie.pl


PODZIEL SIĘ:
KOMENTARZE
DODAJ NOWY KOMENTARZ
Autor
Treść
Przepisz kod z obrazka
ZOBACZ TAKŻE
Różnice pomiędzy adopcją, a tworzeniem rodziny zastępczej
Zanim podejmiemy decyzję o przysposobieniu dziecka lub stworzeniu rodziny zastępczej koniecznie zapoznajmy się z jej skutkami prawnymi. W obydwóch przypadkach o powierzeniu dziecka nowej rodzinie decyduje sąd. Adopcja to proces, który prawnie łączy rodziców z dzieckiem przysposobionym.  czytaj więcej
16 lutego 2012, 08:50
16 lutego 2012, 08:48
Grzegorz Olszowski
Prawnik - Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Specjalizuje się w - postępowaniach egzekucyjnych, prawie handlowym, upadłości konsumenckiej. Aktualnie - poza działalnością w Doradzamyprawnie.pl, pełni...
Tomasz Szambelan
Prawnik - Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II   Specjalizuję się w - prawie cywilnym, prawie pracy, prawie rodzinnym, prawie gospodarczym   Aktualnie - poza działalnościa w portalu,...
Łukasz Robaszkiewicz
Radca Prawny - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Specjalizuje się w - prawie rodzinnym i opiekuńczym, w szczególności: rozwody, separacje, podział majątku wspólnego, alimenty, ustalenie ojcostwa. Aktualnie - poza...
Dariusz P. Kała
Doktorant - w Katedrze Podstaw Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Specjalizuje się w - prawie cywilnym i prawie cywilnym procesowym. Aktualnie - poza działalnością w...
zobacz wszystkich naszych prawników »
SONDA
Obecne zarobki sędziów i prokuratorów są:
wystarczające
zbyt wysokie
za niskie
Zobacz wyniki
Wróć do głosowania
undicom.pl
tworzenie stron internetowych katowice
created by