Consensus facit legem – Zgoda tworzy prawo
RODZINA - WIADOMOŚCI
Tagi: dziecko, rodzina, sprawy rodzinne

Odebranie dziecka rodzicom biologicznym

Prawo zawsze będzie działać na korzyść dziecka, dlatego w chwili, gdy jego zdrowie lub życie oraz prawidłowy i rozwój zostają zagrożone organy powołane do tego wkraczają bezzwłocznie, a sąd wydaje natychmiastowe orzeczenie o odebraniu dziecka jego prawnym opiekunom, nie pozbawiając ich praw rodzicielskich, a jedynie ograniczając je. Postępowanie w sprawie ograniczenia władzy rodzicielskiej jest postępowaniem nieprocesowym.

Nowa ustawa informuje, że decyzję o odebraniu dziecka pracownik socjalny podejmuje razem z policjantem oraz lekarzem lub pielęgniarką, ewentualnie ratownikiem medycznym. Policja ma obowiązek udzielenia pomocy przy tej czynności, dotyczy to szczególnie usunięcia z miejsca wykonywania czynności osób, które przeszkadzają w wykonaniu orzeczenia. Odebrane rodzicom dziecko pracownik socjalny umieszcza u członka jego najbliższej rodziny, ewentualnie lokuje je w rodzinie zastępczej, w domu dziecka lub innej placówce opiekuńczo -wychowawczej. Władza rodzicielska to prawa i obowiązki rodziców względem małoletniej osoby ( ich dziecka), zapewnienie mu należytej opieki i reprezentowanie go w jego interesach.

Obojgu rodzicom przysługuje jednakowa władza rodzicielska, która trwa do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka, dlatego Sąd Opiekuńczy ma możliwość ingerencji w sprawowanie władzy rodzicielskiej poprzez stosowanie odpowiednich środków dla zapobiegania zagrożeniu dobra dziecka. Dla zastosowania tego przepisu nie musi mieć miejsca naruszenie dobra dziecka, wystarcza wystąpienie stanu zagrożenia tego dobra, a zagrożenie dobra dziecka może dotyczyć jego interesów osobistych i majątkowych. Kodeks Rodzinny przewiduje ograniczenie władzy rodzicielskiej w razie niewłaściwego wykonywania tej władzy przez rodziców. W przypadku takim sąd wydaje zarządzenia ograniczające władzę rodziców i określa, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu, albo poddaje wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego lub zarządza umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej albo w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

W ostateczności Sąd opiekuńczy wydaje orzeczenie w najostrzejszej formie, jaką jest całkowite pozbawienie praw rodzicielskich.


PODZIEL SIĘ:
KOMENTARZE
DODAJ NOWY KOMENTARZ
Autor
Treść
Przepisz kod z obrazka
ZOBACZ TAKŻE
Różnice pomiędzy adopcją, a tworzeniem rodziny zastępczej
Zanim podejmiemy decyzję o przysposobieniu dziecka lub stworzeniu rodziny zastępczej koniecznie zapoznajmy się z jej skutkami prawnymi. W obydwóch przypadkach o powierzeniu dziecka nowej rodzinie decyduje sąd. Adopcja to proces, który prawnie łączy rodziców z dzieckiem przysposobionym.  czytaj więcej
16 lutego 2012, 08:50
16 lutego 2012, 08:48
Michał Mitoń
Prawnik - Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Aplikant I roku Izby Komorniczej w Warszawie. Specjalizuje się w - procedurze cywilnej: postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające, postępowanie przed sądem...
Paweł Hudzik
Prawnik - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Specjalizuje się w - prawie administracyjnym, prawie pracy a także w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Aktualnie - poza działalnością w Doradzamyprawnie.pl, prowadzi...
Tomasz Szambelan
Prawnik - Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II   Specjalizuję się w - prawie cywilnym, prawie pracy, prawie rodzinnym, prawie gospodarczym   Aktualnie - poza działalnościa w portalu,...
Dariusz P. Kała
Doktorant - w Katedrze Podstaw Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Specjalizuje się w - prawie cywilnym i prawie cywilnym procesowym. Aktualnie - poza działalnością w...
zobacz wszystkich naszych prawników »
SONDA
Obecne zarobki sędziów i prokuratorów są:
wystarczające
zbyt wysokie
za niskie
Zobacz wyniki
Wróć do głosowania
undicom.pl
tworzenie stron internetowych katowice
created by