Consensus facit legem – Zgoda tworzy prawo

PODATKI - WIADOMOŚCI

31 stycznia 2012, 23:01
Wyłączenie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy czytaj więcej
31 stycznia 2012, 23:00
Zarówno art. 2, jak i art. 17 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) nie zawierają żadnej kategorii, która w jakikolwiek sposób odnosiłaby się do transakcji podwyższenia kapitału zakładowego. Obydwa te katalogi nie powinny być rozumiane rozszerzająco, należy uznać, że ani wartości otrzymane na podwyższenie kapitału zakładowego ani koszty związane z takim podwyższeniem nie są uwzględniane w kalkulacji jakiegokolwiek dochodu niepodlegajacego opodatkowaniu lub wolnego od podatku. czytaj więcej
31 stycznia 2012, 23:00
Skoro ustawodawca uznał, z uwagi na charakter grupy kapitałowej, że do przedłużenia okresu funkcjonowania podatkowej grupy kapitałowej jest wymagane zawarcie nowej umowy, podlegającej zgłoszeniu i zarejestrowaniu przez właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, to wykładnia przepisów nie może kwestionować takiego rozwiązania ustawowego.  czytaj więcej
Zapisy w księgach rachunkowych a dochód i koszt uzyskania przychodów
31 stycznia 2012, 22:58
Z punktu widzenia przepisów o rachunkowości - księgowania zakupionych surowców bezpośrednio "w koszty" nie może oznaczać, iż z punktu widzenia przepisów prawa podatkowego wydatki te nie mogą być traktowane jako koszty rzeczywiście poniesione. czytaj więcej
Grzegorz Olszowski
Prawnik - Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Specjalizuje się w - postępowaniach egzekucyjnych, prawie handlowym, upadłości konsumenckiej. Aktualnie - poza działalnością w Doradzamyprawnie.pl, pełni...
Łukasz Robaszkiewicz
Radca Prawny - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Specjalizuje się w - prawie rodzinnym i opiekuńczym, w szczególności: rozwody, separacje, podział majątku wspólnego, alimenty, ustalenie ojcostwa. Aktualnie - poza...
Paweł Hudzik
Prawnik - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Specjalizuje się w - prawie administracyjnym, prawie pracy a także w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Aktualnie - poza działalnością w Doradzamyprawnie.pl, prowadzi...
Tomasz Szambelan
Prawnik - Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II   Specjalizuję się w - prawie cywilnym, prawie pracy, prawie rodzinnym, prawie gospodarczym   Aktualnie - poza działalnościa w portalu,...
zobacz wszystkich naszych prawników »
SONDA
Obecne zarobki sędziów i prokuratorów są:
wystarczające
zbyt wysokie
za niskie
Zobacz wyniki
Wróć do głosowania
undicom.pl
tworzenie stron internetowych katowice
created by