Consensus facit legem – Zgoda tworzy prawo
Dariusz P. Kała, 23 lutego 2013, 13:53

Obliczanie czasu działań ratowniczych i szkoleń pożarniczych OSP

Zgodnie z art. 28 u.ppoż wysokość ekwiwalentu nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. Ustawa jednak nie określa jak należy rozliczać każdą z tych godzin udziału czy to w działaniu ratowniczym czy szkoleniu pożarniczym. Brak regulacji technicznej określającej sposób rozliczenia tych godzin należy uznać za lukę prawną o charakterze tetycznym, którą należy uzupełnić poprzez zastosowanie analogii iuris, czyli analogii z prawa.
W praktyce działania OSP ukształtowały się co najmniej cztery sposoby rozliczania godziny udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. Według pierwszego systemu, który można nazywać „systemem pełnej godziny” za godzinę działania ratowniczego lub szkolenia należy uznać jedynie pełną godziną udziału. Działanie ratownicze trwające 15 min lub 45 min traktuje się jako trwające 0 min, a działanie ratownicze trwające 1 h 15 min liczy się jako trwające 1 h. Według drugiego z nich, który można nazwać „systemem rozpoczętej godziny”, za godzinę udziału uznaje się każdą rozpoczętą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. Jeśli działanie ratownicze trwało np. 15 min lub 45 min to należy uznać, że działanie ratownicze trwało 1 h. Według trzeciego systemu, który można nazwać „systemem zaokrąglania”, jeżeli działanie ratownicze trwało mniej niż 30 min, wówczas należy uznać że trwało 0 min, a jeżeli trwało od 30 do 60 min to należy uznać, że trwało 1 h. Według czwartego systemu, który można nazwać „systemem minutowym”, czas działania ratowniczego należy obliczać poprzez sumowanie czasu wszystkich działań ratowniczych, dodając do siebie ilość minut trwania działania ratowniczego. Jeżeli więc strażak brał udział w trzech kolejnych działaniach ratowniczych trwających odpowiednio 1 h i 23 min, 47 min i 2 h i 16 min to należy uznać, że działanie ratownicze trwało 4 h i 26 min. W ten sposób oblicza się czas wszystkich działań ratowniczych w okresie rozliczeniowym(miesięcznym, kwartalnym, rocznym, zależnie od gminy). Osiągnięty w ten sposób czas, zaokrągla się ostatecznie w ten sposób, że końcówkę wynosząca mniej niż 30 min zaokrągla się do 0 min, a końcówkę wynosząca między 30 a 60 min zalicza się jako 1 h(więc 28 h i 15 min liczy się jako 28 h, a 28 h i 45 min liczy się jako 29 h). Chcesz wiedzieć więcej:
1. Zadaj pytanie prawnikowi lub
2. Zamów skrypt: D.P. Kała, "Ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych", Zielonka 2013, ss. 93 - cena 130 zł(w tym VAT) - gratis prezentacja multimedialna
http://www.doradzamyprawnie.pl/blogi-prawnicze/dariusz-p-kala/ekwiwalent-pieniezny-dla-czlonkow-osp-skrypt-2013-02-12.html
3. Zgłoś się lub zamów szkolenie
PODZIEL SIĘ:
KOMENTARZE
DODAJ NOWY KOMENTARZ
Autor
Treść
Przepisz kod z obrazka
Łukasz Robaszkiewicz
Radca Prawny - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Specjalizuje się w - prawie rodzinnym i opiekuńczym, w szczególności: rozwody, separacje, podział majątku wspólnego, alimenty, ustalenie ojcostwa. Aktualnie - poza...
Paweł Hudzik
Prawnik - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Specjalizuje się w - prawie administracyjnym, prawie pracy a także w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Aktualnie - poza działalnością w Doradzamyprawnie.pl, prowadzi...
Tomasz Szambelan
Prawnik - Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II   Specjalizuję się w - prawie cywilnym, prawie pracy, prawie rodzinnym, prawie gospodarczym   Aktualnie - poza działalnościa w portalu,...
Michał Mitoń
Prawnik - Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Aplikant I roku Izby Komorniczej w Warszawie. Specjalizuje się w - procedurze cywilnej: postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające, postępowanie przed sądem...
zobacz wszystkich naszych prawników »
SONDA
Obecne zarobki sędziów i prokuratorów są:
wystarczające
zbyt wysokie
za niskie
Zobacz wyniki
Wróć do głosowania
undicom.pl
tworzenie stron internetowych katowice
created by