Consensus facit legem – Zgoda tworzy prawo
Dariusz P. Kała, 23 lutego 2013, 14:15

Ekwiwalent pieniężny dla członków OSP w ujęciu historycznym

W ustawie z dnia 13 marca 1934 r. o ochronie przed pożarami i innemi klęskami[1] art. 14 określał, że  członkowie straży i pogotowi pożarnych ochotniczych i przymusowych pełnią swą służbę bezpłatnie.
W ustawa z dnia 4 lutego 1950 r. o ochronie przeciwpożarowej i jej organizacji[2] brak było jakichkolwiek regulacji przewidujących odpłatność lub bezpłatność służby ochotniczych straży pożarnych.
Ustawa z dnia 13 kwietnia 1960 r. o ochronie przeciwpożarowej[3]  w tekście pierwotnym w art. 13 ust. 1 określała, że  członkom czynnym ochotniczych straży pożarnych wykonującym czynności uciążliwe lub których wykonywanie powoduje dla nich świadczenia majątkowe oraz osobom dostarczającym stale środki transportowe do pożarów i ćwiczeń właściwe organy prezydiów rad narodowych mogą udzielać ulg w zakresie świadczeń na fundusz gromadzki. Minister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Finansów ustalał zasady stosowania powyższych ulg. Prezes Rady Ministrów określał zasady udzielania członkom ochotniczych i obowiązkowych straży pożarnych zatrudnionym w zakładach pracy zwolnień od pracy w celu odbycia szkolenia pożarniczego i wykonywania czynności w zespołach kontrolnych, oraz zasady wynagradzania.
Ustawa z dnia 12 czerwca 1975 r. o ochronie przeciwpożarowej[4] w art. 39 ust. 1 określała, że członkom straży pożarnych, członkom młodzieżowych drużyn ochotniczych straży pożarnych oraz słuchaczom kursów pożarniczych w czasie akcji ratowniczych, ćwiczeń i szkolenia przysługiwało bezpłatne wyżywienie. Bezpłatne wyżywienie przysługiwało również osobom powołanym do straży pożarnych na szkolenie. Minister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Finansów określał normy i zasady żywienia.
Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną został wprowadzony przez  ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej[5], która weszła w życie we wrześniu 1991 r.
 


[1] Dz. U. z 1934 r., Nr 41, poz. 365.
[2] Dz. U. z 1950, Nr 6, poz. 51.
[3] Dz. U. z 1960 r., Nr 20, poz. 120 z późn. zm.
[4] Dz. U. z 1975 r., Nr 20, poz. 106 z późn. zm.
[5] Dz. U. z 1991 r., Nr 81, poz. 351 z późn. zm.


 Chcesz wiedzieć więcej:
1. Zadaj pytanie prawnikowi lub
2. Zamów książkę D.P. Kała, "Ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Orzecznictwo, wzory pism, tablice", Zielonka 2013, ss. 190
http://www.doradzamyprawnie.pl/blogi-prawnicze/dariusz-p-kala/ekwiwalent-pieniezny-dla-czlonkow-osp-ksiazka-2013-02-12.html
3. Zgłoś się lub zamów szkolenie
PODZIEL SIĘ:
KOMENTARZE
DODAJ NOWY KOMENTARZ
Autor
Treść
Przepisz kod z obrazka
Grzegorz Olszowski
Prawnik - Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Specjalizuje się w - postępowaniach egzekucyjnych, prawie handlowym, upadłości konsumenckiej. Aktualnie - poza działalnością w Doradzamyprawnie.pl, pełni...
Michał Mitoń
Prawnik - Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Aplikant I roku Izby Komorniczej w Warszawie. Specjalizuje się w - procedurze cywilnej: postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające, postępowanie przed sądem...
Paweł Hudzik
Prawnik - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Specjalizuje się w - prawie administracyjnym, prawie pracy a także w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Aktualnie - poza działalnością w Doradzamyprawnie.pl, prowadzi...
Tomasz Szambelan
Prawnik - Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II   Specjalizuję się w - prawie cywilnym, prawie pracy, prawie rodzinnym, prawie gospodarczym   Aktualnie - poza działalnościa w portalu,...
zobacz wszystkich naszych prawników »
SONDA
Obecne zarobki sędziów i prokuratorów są:
wystarczające
zbyt wysokie
za niskie
Zobacz wyniki
Wróć do głosowania
undicom.pl
tworzenie stron internetowych katowice
created by