Consensus facit legem – Zgoda tworzy prawo
STRONA GŁÓWNA - WIADOMOŚCI

Przedstawianie dowodów na sprawach rozwodowych

Procesy rozwodowe to często bardzo trudne sprawy. Szczególnie w momencie kiedy jeden ze współmałżonków wnosi o orzeczenie o winie drugiego z nich.

W takim wypadku powód musi udowodnić swoje racje. Nie jest to prosta sprawa. Rzadko bowiem zdarza się, aby ktoś dysponował udokumentowanymi informacjami. W takim wypadku, osoby zainteresowane często posuwają się do rozmaitych podstępów czy sposobów aby zdobyć potrzebne materiały. Najczęściej starają się nagrać jakąś sytuację kompromitującą drugą osobę, pokazującą jej stosunek do współmałżonka czy tez rodzaj postępowania. Ponadto bardzo często zdarza się także pozyskiwanie dowodów w postaci rozmów poprzez komunikatory internetowe, emaili czy smsów. Często są to bardzo istotne wiadomości. Zdobycie takich zwykle jednak odbywa się poza wiedzą tej drugiej osoby. Dlatego też metody te bardzo często wzbudzają wątpliwości osób zainteresowanych lub nawet dochodzi do rezygnacji z wystosowania takich dowodów z powodu obawy o oskarżenie o nieuczciwe bądź niewłaściwe postępowanie. 
 
Okazuje się jednak, że takie wątpliwości i wahania są niesłuszne. Otóż zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 25 kwietnia 2003 r. (IV CKN 94/2001) takie dowody są jak najbardziej wiarygodne i dopuszczalne. Nawet jeśli materiały zostały pozyskane bez zgody współmałżonka. Często bowiem bardzo dobrze obrazują one relacje miedzy partnerami, ich wzajemne stosunki. Dzięki temu sąd zyskuje dość wiarygodny obraz całej sprawy. Mimo iż przepisy Kodeksu postępowania cywilnego nie wykazują konkretnego stosunku do dowodów zdobytych w sposób sprzeczny z prawem to informacje takie są coraz częściej prezentowane na salach rozpraw i brane pod uwagę podczas orzekania wyroku. 
 
Warto wiedzieć także, że zgodnie z zasadą kontradyktoryjności , przedstawianie dowodów zawsze należy do stron zainteresowanych w konkretnym procesie cywilnym (art. 232 K.p.c). Jednak w szczególnych sytuacjach, sąd może wydać nakaz udostępnienia konkretnych treści. Zdarza się tak w przypadku niewystarczających dowodów dostarczonych przez strony. Ma to miejsce w momencie, kiedy jedna ze stron nie ma dostępu do konkretnych informacji, które są w posiadaniu drugiej. W takiej sytuacji sąd może żądać udostępnienia treści a także ich wcześniejszego zabezpieczenia (aby uchronić je przed zniszczeniem). 

PODZIEL SIĘ:
KOMENTARZE
DODAJ NOWY KOMENTARZ
Autor
Treść
Przepisz kod z obrazka
ZOBACZ TAKŻE
Ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
Ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych to unikatowa publikacja na polskim rynku prawniczym. Książka jest pierwszą i jedyną monografi ą na rynku wydawniczym, poświęconą w całości zagadnieniu ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych, wypłacanego przez organy gmin na podstawie ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Jest to zagadnienie fundamentalne w funkcjonowaniu OSP, które spotyka się z bardzo dużym zainteresowaniem i jednocześnie budzi szereg trudności praktycznych. czytaj więcej
Łukasz Robaszkiewicz
Radca Prawny - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Specjalizuje się w - prawie rodzinnym i opiekuńczym, w szczególności: rozwody, separacje, podział majątku wspólnego, alimenty, ustalenie ojcostwa. Aktualnie - poza...
Paweł Hudzik
Prawnik - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Specjalizuje się w - prawie administracyjnym, prawie pracy a także w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Aktualnie - poza działalnością w Doradzamyprawnie.pl, prowadzi...
Dariusz P. Kała
Doktorant - w Katedrze Podstaw Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Specjalizuje się w - prawie cywilnym i prawie cywilnym procesowym. Aktualnie - poza działalnością w...
Tomasz Szambelan
Prawnik - Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II   Specjalizuję się w - prawie cywilnym, prawie pracy, prawie rodzinnym, prawie gospodarczym   Aktualnie - poza działalnościa w portalu,...
zobacz wszystkich naszych prawników »
SONDA
Obecne zarobki sędziów i prokuratorów są:
wystarczające
zbyt wysokie
za niskie
Zobacz wyniki
Wróć do głosowania
undicom.pl
tworzenie stron internetowych katowice
created by