Consensus facit legem – Zgoda tworzy prawo
STRONA GŁÓWNA - WIADOMOŚCI

Ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych

Ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
Publikacja oparta jest o aktualnie obowiązujący stan prawny, poglądy nauki prawa i wyczerpująco omówione orzecznictwo sądów administracyjnych i powszechnych. Autor komentuje także rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów oraz stanowiska Regionalnych Izb Obrachunkowych w zakresie ekwiwalentu.

Rozwiązania prawne proponowane przez autora są owocem nie tylko refl eksji prawniczej, ale także doświadczeń praktycznych, zebranych w trakcie prowadzonych przez niego autorskich szkoleń dla pracowników samorządowych i udzielania porad prawnych na łamach czasopism branżowych. Do książki dołączono wzory pism związane z problematyką ekwiwalentu oraz schematy grafi czne. Adresatami książki są: Strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych, Pracownicy samorządowi obsługujący Ochotnicze Straże Pożarne, Komendanci gminni ochrony przeciwpożarowej, Pracownicy Regionalnych Izb Obrachunkowych, Strażacy Państwowej Straży Pożarnej, studenci i uczniowie strażackich szkół wyższych, aspiranckich i podofi cerskich, uczestnicy kursów pożarniczych w ośrodkach szkoleniowych przy komendach Państwowej Straży Pożarnej, wszyscy zainteresowani działalnością OSP i systemu ochrony przeciwpożarowej w Polsce.

D.P. Kała

Więcej informacj na temat książki możesz przeczytać - TUTAJ

Formularz zamówienia książki można pobrać - TUTAJ

Ze spisem treści książki można zapoznać się - TUTAJ

PODZIEL SIĘ:
KOMENTARZE
DODAJ NOWY KOMENTARZ
Autor
Treść
Przepisz kod z obrazka
ZOBACZ TAKŻE
Szkody wyrządzone przez dzieci
24 października 2012, 08:15
Względem prawa wszyscy obywatele są równi, wyjątek stanowią jednak dzieci, które traktowane są zupełnie inaczej. W procesach odszkodowawczych małoletni sprawcy szkody traktowani są w zależności od wieku, oraz klasyfikacji czynu. Nie ma w ich przypadku znaczenia zasada, że odszkodowanie przysługuje tylko poszkodowanemu od sprawcy wypadku, w którym ten ucierpiał. Z racji młodego wieku ocena czynu, zdolność przewidywania skutków podejmowanych decyzji jest zachwiana, dlatego do trzynastego roku życia małoletni nie ponoszą odpowiedzialności za wyrządzone szkody.
czytaj więcej
24 października 2012, 09:28
24 października 2012, 08:35
Paweł Hudzik
Prawnik - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Specjalizuje się w - prawie administracyjnym, prawie pracy a także w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Aktualnie - poza działalnością w Doradzamyprawnie.pl, prowadzi...
Grzegorz Olszowski
Prawnik - Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Specjalizuje się w - postępowaniach egzekucyjnych, prawie handlowym, upadłości konsumenckiej. Aktualnie - poza działalnością w Doradzamyprawnie.pl, pełni...
Michał Mitoń
Prawnik - Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Aplikant I roku Izby Komorniczej w Warszawie. Specjalizuje się w - procedurze cywilnej: postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające, postępowanie przed sądem...
Dariusz P. Kała
Doktorant - w Katedrze Podstaw Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Specjalizuje się w - prawie cywilnym i prawie cywilnym procesowym. Aktualnie - poza działalnością w...
zobacz wszystkich naszych prawników »
SONDA
Obecne zarobki sędziów i prokuratorów są:
wystarczające
zbyt wysokie
za niskie
Zobacz wyniki
Wróć do głosowania
undicom.pl
tworzenie stron internetowych katowice
created by